Manja slova Veća slova RSSMINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA


Rimski trg br. 46

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mmp.gov.me 


Kabinet ministra:

telefon: ++382 20 482 129, fax: ++ 382 20 234 198

E-mail: kabinet@mmp.gov.me


Sekretar ministarstva:

Mersudin Gredić

telefon: ++ 382 20 482 137

E-mail: mersudin.gredic@mmp.gov.me  

 

Šefica kabineta 

Sanja Žugić

Telefon: + 382 20 234 193

E-mail: sanja.zugic@mmp.gov.me i kabinet@mmp.gov.me

 

 

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava

Blanka Radošević Marović

telefon: ++ 382 20 482 127

E-mail: blanka.marovicr@mmp.gov.me   


Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Leon Gjokaj

telefon: + 382 20 234 193 

E-mail: leon.gjokaj@mmp.gov.me

 

Generalni direktor Direktorata za odnose sa vjerskim zajedicama

Dragutin Papović

telefon: ++ 382 20 244 149

E-mail:dragutin.papovic@mmp.gov.me


Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti:

Načelnica

Biljana Pejović

 telefon: ++ 382 20 244 149

E-mail:biljana.pejovic@mmp.gov.me

 

Službenik zadužen za postupanje u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama

Gazmend Cuca

telefon: ++382 20 482 325

E-mail: gazmen.cuca@mmp.gov.me

 

Službenik zadužen za saradnju sa NVO

Fikret Ljuljanović

telefon: ++382 69 541 941

E-mail:fikret.ljuljanovic@mmp.gov.me


 

Službenik zadužen za javne nabavke

Gazmend Cuca 

telefon: ++ 382 20 482 324

E-mail: gazmen.cuca@mmp.gov.me