Manja slova Veća slova RSS 

Kabinet ministra:

telefon: ++ 382 20 482 129 fax: ++ 382 20 234 198

E-mail: kabinet@mmp.gov.me

Adresa: Rimski trg b.b.

Za sve pitanja građana i građanki Ministarstvu za ljudska i manjinska prava na raspolaganju je sljedeća e-mail adresa: arhiva@mmp.gov.me

Për të gjitha pyetjet e qytetareve dhe qytetarëve  drejtuar Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave është në dispozicion  e-mail adresa zyrtare: arhiva@mmp.gov.me

Sa e forutnenđe thaj e forutnanđe phućimatenđe bićhalde e Ministripese vaš e manušikane thaj e minoritenđe hakajenđe pašuni si e akhardini e-mail adresa: arhiva@mmp.gov.me


Sekretar ministarstva:

Mersudin Gredić

telefon: ++ 382 20 482 137

E-mail: mersudin.gredic@mmp.gov.me  

 

Šefica kabineta 

Sanja Žugić

Telefon: + 382 20 234 193

E-mail: sanja.zugic@mmp.gov.me i kabinet@mmp.gov.me

 

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava

Blanka Radošević Marović

telefon: ++ 382 20 482 127

E-mail: blanka.marovicr@mmp.gov.me   


Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Leon Gjokaj

telefon: + 382 20 234 193 

E-mail: leon.gjokaj@mmp.gov.me

 

Generalni direktor Direktorata za odnose sa vjerskim zajedicama

Dragutin Papović

telefon: ++ 382 20 244 145

E-mail:dragutin.papovic@mmp.gov.me


Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti:

Načelnica

Biljana Pejović

 telefon: ++ 382 20 244 145

E-mail:biljana.pejovic@mmp.gov.me

 

Službenik zadužen za postupanje u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama

Gazmend Cuca

telefon: ++382 20 482 325

E-mail: gazmen.cuca@mmp.gov.me

 

Službenik zadužen za saradnju sa NVO

Fikret Ljuljanović

telefon: ++382 69 541 941

E-mail:fikret.ljuljanovic@mmp.gov.me


Službenik zadužen za javne nabavke

Gazmend Cuca 

telefon: ++ 382 20 482 324

E-mail: gazmen.cuca@mmp.gov.me