Manja slova Veća slova RSSMINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA


Rimski trg br. 46

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mmp.gov.me 


Kabinet ministra:

telefon: ++382 20 482 129, fax: ++ 382 20 234 198

E-mail: kabinet@mmp.gov.me


V.d.Sekretar ministarstva:

Valon Dasharami

telefon: + 382 20 482 137

E-mail: valon.dasharami@mmp.gov.me

 

Šefica kabineta 

Sanja Žugić

Telefon: + 382 20 482 137

E-mail: sanja.zugic@mmp.gov.me i kabinet@mmp.gov.me

 

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava

Blanka Radošević Marović

telefon: + 382 20 482 127

E-mail: blanka.marovicr@mmp.gov.me   


Generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Leon Gjokaj

telefon: + 382 20 234 193 

E-mail: leon.gjokaj@mmp.gov.me

 

Generalna direktorica Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama

Žana Filipović

E-mail: zana.filipovic@mmp.gov.me

 
Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti:

 

Načelnica

Biljana Pejović

E-mail: biljana.pejovic@mmp.gov.me

 

Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova

Načelnica

Tatjana Anđelić

telefon: +382 20 482 325

E-mail:  tatjana.radulovic@mmp.gov.me  

 

Odjeljenje za opštu službu 

Načelnik

Gano Đokić

E-mail: gano.djokic@mmp.gov.me

Odjeljenje za finansije

Načelnica

Katarina Pecović

telefon: +382 20 482 174

E-mail: katarina.pecovic@mmp.gov.me

 

Službenik zadužen za postupanje u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama

Gazmend Cuca

telefon: ++382 20 482 325

E-mail: gazmen.cuca@mmp.gov.me

 

Službenik zadužen za saradnju sa NVO

Fikret Ljuljanović

telefon: ++382 69 541 941

E-mail:fikret.ljuljanovic@mmp.gov.me


Službenik zadužen za javne nabavke

Gazmend Cuca 

telefon: ++ 382 20 482 324

E-mail: gazmen.cuca@mmp.gov.me