Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
02.04.2015

Istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima

Osnovni cilj sprovođenja istraživanja jeste prikupljanje podataka o nacionalnoj strukturi zaposlenih, kako bi smo, u svom daljem radu, imali osnovu za sprovođenje pomenute ustavne i zakonske garancije. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo za pomenute svrhe, neće se zloupotrebljavati, a kompletan proces će se odvijati u skladu sa zakonskim rješenjima o tajnosti ličnih podataka.11.06.2015.

“Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija”

“Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija”

O samom značaju članstva u Evropskoj uniji kao i unapređenju ljudskih prava sloboda u integracionom procesu, diskutovalo se danas na okruglom stolu koji je Ministartsvo za ljudska i manjinska prava organizovalo na temu “Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija”, a u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija, odnosno Kancelarijom glavnog pregovarača.mmp

Ministarstvo

Ministarstvo za manjinska prava


Ministarstvo za manjinska prava

Për të gjitha pyetjet e qytetareve dhe qytetarëve  drejtuar Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave është në dispozicion  e-mail adresa zyrtare: kabinet@mmp.gov.me

Sa e forutnenđe thaj e forutnanđe phućimatenđe bićhalde e Ministripese vaš e manušikane thaj e minoritenđe hakajenđe pašuni si e akhardini e-mail adresa: kabinet@mmp.gov.me 

Da li ste do sada bili diskriminisani po bilo kojem osnovu?


Aktuelnosti

03.07.2015.

Unapređivanje informatičkih znanja u cilju ekonomskog snaženja žena

Unapređivanje informatičkih znanja u cilju ekonomskog snaženja žena

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i predsjednik Opštine Budva Lazar Rađenovi uručili su danas u Budvi, sertifikate polaznicama obuke za rad na računaru.

više...
03.07.2015.

Posjeta predstavnica NVO „Zastupnici ljudskih prava” iz SAD-a

Posjeta predstavnica NVO „Zastupnici ljudskih prava” iz SAD-a

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava posjetile su predstavnice NVO “Zastupnici ljudskih prava” iz SAD-a, koje trenutno u Crnoj Gori analiziraju sprovođenja zakonskih propisa koji se odnose na spriječavanje porodičnog nasilja, u saradnju sa NVO-ima SOS za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i Centrom za ženska prava.

više...
02.07.2015.

Program obuke za nosioce/teljke pravosudnih funkcija i policijske službenike/ce na temu nasilja u porodici

Porodično nasilje je globalni fenomen i njegovo sprečavanje nalazi se među prioritetnim zadacima Ujedinjenih nacija, Svjeta Evrope i mnogih drugih međunarodnih organizacija. Naasilje u porodici, uključujući i nasilje nad ženama, tzv. rodno zasnovano nasilje predstavlja povredu ljudskih prava garantovanih nizom međunarodnih dokumenata. Istovremeno, to znači i obavezu država da u svom zakonodavstvu na adekvatan način regulišu ovu materiju i obezbijede zaštitu i poštovanje ljudskih prava, kao i da formulišu potpun i koordinisan odgovor u njegovom sprječavanju.

više...
02.07.2015.

Najava: Informatička znanja u službi unapređenja kvaliteta života

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i predsjednik Opštine Budva Lazar Rađenović uručiće sjutra 03. jula 2015. godine, u 14 h, hotelu „Blue Star“ u Budvi, sertifikate polaznicama obuke za rad na računaru.Obrazovanje i informisanost su polazne osnove svakog ostvarenog napretka, te u prilog tome, obuke različitih sadržaja doprinose boljim mogućnostima za zapošljavanje.

više...
01.07.2015.

Održana XI sjednica Savjeta za zaštitu od diskriminacije

Održana XI sjednica Savjeta za zaštitu od diskriminacije

Danas je održana XI sjednica Savjeta za zaštitu od diskriminacije kojom je predsjedavao dr Igor Lukšić, predsjednik Savjeta i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija.

više...