Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

27.09.2017.

Predstavljeno najnovije istraživanje o nasilju u porodici i nasilju nad ženama

Predstavljeno najnovije istraživanje o nasilju u porodici i nasilju nad ženama

U Podgorici su danas predstavljeni rezultati najnovijeg istraživanja o nasilju u porodici i nasilju nad ženama: prevalenci, percepcijama, cijeni nasilja i multidisciplinarnom odgovoru na ovu problematiku. Istraživanje je sprovedeno u okviru Programa „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“,koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.


MMP

mmp

mmp

Ministarstvo

Ministarstvo za manjinska prava

Ministarstvo za manjinska prava 

    mmp

mmp

 

Për të gjitha pyetjet e qytetareve dhe qytetarëve  drejtuar Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave është në dispozicion  e-mail adresa zyrtare: kabinet@mmp.gov.me

Sa e forutnenđe thaj e forutnanđe phućimatenđe bićhalde e Ministripese vaš e manušikane thaj e minoritenđe hakajenđe pašuni si e akhardini e-mail adresa: kabinet@mmp.gov.me 

 

Da li ste do sada bili diskriminisani po bilo kojem osnovu?


Aktuelnosti

18.10.2017.

Susret Zenka- Vuksanović: uloga nacionalnih savjeta u očuvanju interkulturalnosti i indentiteta manjinskih naroda

Susret Zenka- Vuksanović: uloga nacionalnih savjeta u očuvanju interkulturalnosti i indentiteta manjinskih naroda

O važnosti institucionalne zaštite prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori razgovarano je danas prilikom susreta ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke i predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta Momčila Vuksanovića.

više...
17.10.2017.

Edukativni čas povodom 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Edukativni čas povodom 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sa saradnji sa partenerskim institucijama i organizacijama povodom 18. oktobra - Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, organizuje edukativni čas u vidu predavanja za učenike/ce OŠ “Marko Miljanov”, u Podgorici, na temu: “Zaštita od nasilja u porodici, nasilja nad djecom i maloljetničkih prisilnih brakova među romskom populacijom” - sa početkom u 10:30h.

više...
16.10.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje trii kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje trii kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu.

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv

više...
16.10.2017.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanoj javnosti za izradu Akcionog plana za 2018. za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018

Javni poziv za konsultacije zainteresovanoj javnosti za izradu Akcionog plana za 2018. za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje

više...
16.10.2017.

Kampanja i edukacija o zaštiti od nasilja u porodici i malolkjetničkih prisilnih brakova među romskoj populaciji

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji nacionalnom Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, lokalnom samoupravom Nikšić, Upravom policije Nikšić, Centrom za socijalni rad, opštinom Nikšić, Crvenim krstom Nikšić, nevladinom organizacijom Centar za romske inicijative, održalo je, u Nikšiću, obuku romskim i egipćanskim učenicima/ama VII, VIII i IX razreda Osnovne škole „Mileva Lajović - Lalatović“ o problematici maloljetnih brakova. Sa djecom je razgovarano kako da prepoznaju nasilje u porodici i kako treba postupiti ukoliko se nasilje dogodi, kao i o posljedicama maloljetnih ugovorenih brakova.

više...