Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
31.10.2014

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Programa sprovođenja 2015 - 2016 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2013-2017...26.01.2015.

JAVNI POZIV za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

JAVNI POZIV za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Komitet ministara Savjeta Evrope je 19. novembra 2014. godine usvojio Rezoluciju CM/Res (2014)43 o pravilima za proceduru izbora članova Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO). U skladu sa ovom Rezolucijom, države potpisnice Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) su pozvane da podnesu kandidature za GREVIO, za ne više od tri kandidata/tkinje koji ispunjavaju zahtjeve navedene u pravilima ove Rezolucije.mmp

Ministarstvo

Ministarstvo za manjinska prava


Ministarstvo za manjinska prava

Për të gjitha pyetjet e qytetareve dhe qytetarëve  drejtuar Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave është në dispozicion  e-mail adresa zyrtare: kabinet@mmp.gov.me

Sa e forutnenđe thaj e forutnanđe phućimatenđe bićhalde e Ministripese vaš e manušikane thaj e minoritenđe hakajenđe pašuni si e akhardini e-mail adresa: kabinet@mmp.gov.me 

Da li ste do sada bili diskriminisani po bilo kojem osnovu?


Aktuelnosti

30.01.2015.

Zimovanje za najbolje đake na Ivanovim koritima

Zimovanje za najbolje đake na Ivanovim koritima

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović juče je obišao djecu, pripadnike/ce romske i egipćanske populacije, koja u okviru zimskog kampa borave u odmaralištu na Ivanovim koritima. Tragom dobre prakse, a u cilju sto brže integracije pripadnika/ca romske i egipćanske populacije u sve tokove društvenog života u crnogorsko društvo, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je organizovalo boravak za 19 najboljih učenika/ca, VIII i IX razreda iz Podgorice, Nikšića i Herceg Novog.

više...
29.01.2015.

Dan interkulturalnosti – 29. januar

Dan  interkulturalnosti – 29. januar

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava danas je u Gimnaziji „25. maj“ u gradskoj Opštini Tuzi organizovalo tematski čas đacima drugog i trećeg razreda povodom Dana interkulturalnosti, 29-og januara. Tema časa bila je „Crna Gora – primjer interkulturalne države na Zapadnom Balkanu”...

više...
28.01.2015.

Najava: Obilježavanje Dana interkulturalnosti u gradskoj Opštini Tuzi

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovaće sjutra 29. januara čas na temu Crna Gora – primjer interkulturalne države na Zapadnom Balkanu za gimanazijalce/ke Gimnazije „25. maj“ u gradskoj Opštini Tuzi povodom Dana interkulturalnosti 29-og januara.

više...
27.01.2015.

Obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta

Obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta

U školama su danas časovi istorije bili posvećeni temi ljudskog stradanja u genocidu koji su vršeni od strane nacista od 1939. do 1945. godine, odnosno Holokaustu. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom prosvjete organizovalo je danas čas posvećen sjećanju na jedan od najsurovijih događaja u periodu Drugog svjetskog rata i žrtve, neminovnu i najtežu posljedicu svakog rata u Gimnaziji "Slobodan Škerović".

više...
26.01.2015.

JAVNI POZIV za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Komitet ministara Savjeta Evrope je 19. novembra 2014. godine usvojio Rezoluciju CM/Res (2014)43 o pravilima za proceduru izbora članova Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO). U skladu sa ovom Rezolucijom, države potpisnice Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) su pozvane da podnesu kandidature za GREVIO, za ne više od tri kandidata/tkinje koji ispunjavaju zahtjeve navedene u pravilima ove Rezolucije.

više...