Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
02.04.2015

Istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima

Osnovni cilj sprovođenja istraživanja jeste prikupljanje podataka o nacionalnoj strukturi zaposlenih, kako bi smo, u svom daljem radu, imali osnovu za sprovođenje pomenute ustavne i zakonske garancije. Prikupljeni podaci će biti korišćeni samo za pomenute svrhe, neće se zloupotrebljavati, a kompletan proces će se odvijati u skladu sa zakonskim rješenjima o tajnosti ličnih podataka.15.05.2015.

Svjetski dan ženskog preduzetništva

Svjetski dan ženskog preduzetništva

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović otvorio je danas konferenciju “Moć žene” koja se organizuje povodom obilježavanja Svjetskog dana ženskog preduzetništva.mmp

Ministarstvo

Ministarstvo za manjinska prava


Ministarstvo za manjinska prava

Për të gjitha pyetjet e qytetareve dhe qytetarëve  drejtuar Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave është në dispozicion  e-mail adresa zyrtare: kabinet@mmp.gov.me

Sa e forutnenđe thaj e forutnanđe phućimatenđe bićhalde e Ministripese vaš e manušikane thaj e minoritenđe hakajenđe pašuni si e akhardini e-mail adresa: kabinet@mmp.gov.me 

Da li ste do sada bili diskriminisani po bilo kojem osnovu?


Aktuelnosti

02.06.2015.

Romski Rječnik početkom nove školske godine

Romski Rječnik početkom nove školske godine

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva sklopili su danas Sporazum o saradnji na otkupu izdavačkih prava i štampi Rječnika romskog-crnogorskog-romskog jezika. Autori Rječnika su Ljatif Demir, Nevsija Durmiš i Fatima Demir.

više...
01.06.2015.

Prva zvanična posjeta NJ.E. ambasadorke Uehara Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Prva zvanična posjeta NJ.E. ambasadorke Uehara Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Teme prve zvanične posjete NJ.E. ambasadorke Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, koja je danas upriličena, bile su teme iz korpusa nadležnosti ovog resora. Ministar Numanović upoznao je Ambasadorku sa dosadašnjim postignutim rezultatima i aktivnostima koje su ostvarene u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, generalno, ali i ostvarenjima po pojedinim oblastima iz ovog resora, a naročito u oblasti poboljšanja uslova i kvaliteta pripadnika/ca ranjivih društvenih kategorija...

više...
28.05.2015.

V ciklus edukacije iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse

V ciklus edukacije iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori započelo je danas sa edukativnim ciklusom iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse. Ova saradnja uspješno realizuje sistem obuke svih onih koji su dužni/e da prepoznaju diskriminaciju i pružaju zaštitu od iste po bilo kom osnovu, i to već petu godinu za redom. Prvi seminar/radionica petog ciklusa bavi se opštim pravnim režimom zabrane diskriminacije –antidiskriminacionim zakonodavnim okvirom sa mehanizmima zaštite.

više...
27.05.2015.

Peti ciklus edukacija iz oblasti antidiskriminacionog ponašanja i prakse

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori započinje peti ciklus edukacija iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse. Cilj edukacije je osposobljavanje svih onih koji su dužni/e da pružaju zaštitu od diskriminacije po bilo kom osnovu.

više...
20.05.2015.

Podrška razvijanju servisa besplatne i jedinstvene nacionalne SOS linije

Podrška razvijanju servisa besplatne i jedinstvene nacionalne SOS linije

Polazeći od zajedničkog interesa i potrebe da se utiče na smanjenje negativnog uticaja nasilja u porodici i društvu u cjelini, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je danas potpisalo Memorandum o razumijevanju sa nevladinim organizacijama koje pružaju usluge SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja.

više...