Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
31.10.2014

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Programa sprovođenja 2015 - 2016 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2013-2017...12.11.2014.

Drugi sastanak Mješovite komisije sa Jevrejskom vjerskom zajednicom

Drugi sastanak Mješovite komisije sa Jevrejskom vjerskom zajednicom

Druga sjednica Mješovite komisije za praćenje sprovođenja Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori održana je danas, 12. novembra 2014. godine.mmp

Ministarstvo

Ministarstvo za manjinska prava


Ministarstvo za manjinska prava

Për të gjitha pyetjet e qytetareve dhe qytetarëve  drejtuar Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave është në dispozicion  e-mail adresa zyrtare: kabinet@mmp.gov.me

Sa e forutnenđe thaj e forutnanđe phućimatenđe bićhalde e Ministripese vaš e manušikane thaj e minoritenđe hakajenđe pašuni si e akhardini e-mail adresa: kabinet@mmp.gov.me 

Da li ste do sada bili diskriminisani po bilo kojem osnovu?


Aktuelnosti

27.11.2014.

Najava: Memorandum o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti biće potpisan i sa Glavnim gradom

Da su jednaka prava muškaraca i žena i zaštita njihovih ljudskih prava neophodna za mir, održivu demokratiju, ekonomski razvoj i shodno tome za bezbjednost i stabilnost cijelog regiona potvrdiće još jednom ministar dr Numanović, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Nj.E. ambasadorka Janina Hrebičkova, gradonačelnik Glavnog grada Slavoljub Stijepović i predsjednik Skupštine Glavnog grada dr Đorđe Suhih, koji će potpisati sjutra 28. 11. 2014. godine, Memorandum o saradnji koji se odnosi na rodnu ravnopravnost.

više...
26.11.2014.

Učešće ministra dr Numanovića na okruglom stolu o ulozi inspekcijskih organa u zaštiti od diskriminacije

Učešće ministra dr Numanovića na okruglom stolu o ulozi inspekcijskih organa u zaštiti od diskriminacije

Ministar za ljudska i manjiska prava dr Suad Numanović učestvovao je danas na okruglom stolu na temu uloge inspekcijskih organa u zaštiti od diskriminacije, organizovanu od strane NVO Centar za antidiskriminaciju ,,Ekvista”, a uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

više...
25.11.2014.

,,Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama"

,,Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama"

25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, SOS telefon Podgorica i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, Zavodom za školstvo i Ministarstvom prosvjete, obilježili su organizovanjem okruglog stola na temu ,,Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece I mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama".

više...
24.11.2014.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za sačinjavanje Izvještaja o primjeni implementacije Pekinške deklaracije i Platforme za akciju

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za sačinjavanje Izvještaja o primjeni implementacije Pekinške deklaracije i Platforme za akciju.

više...
24.11.2014.

Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Programa sprovođenja 2015 - 2016 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2013-2017.

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Programa sprovođenja 2015 - 2016 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2013-2017.

više...