Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
22.07.2014

JAVNI POZIV

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), pokreće Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i upućuje...22.07.2014.

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), pokreće Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i upućuje...mmp

Ministarstvo

Ministarstvo za manjinska prava


Ministarstvo za manjinska prava

Për të gjitha pyetjet e qytetareve dhe qytetarëve  drejtuar Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave është në dispozicion  e-mail adresa zyrtare: kabinet@mmp.gov.me

Sa e forutnenđe thaj e forutnanđe phućimatenđe bićhalde e Ministripese vaš e manušikane thaj e minoritenđe hakajenđe pašuni si e akhardini e-mail adresa: kabinet@mmp.gov.me 

Da li ste do sada bili diskriminisani po bilo kojem osnovu?


Aktuelnosti

18.08.2014.

Poziv za izražavanje zainteresovanosti

U cilju unapređenja ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi, zajednički projekat Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“osmišljen je s namjerom da poboljša pristup pravima manjina na raznim nivoima vlasti u jugoistočnoj Evropi na osnovu standarda Savjeta Evrope u ovoj oblasti, a posebno Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike.

više...
18.08.2014.

Raspored dežurstava tokom kolektivnog godišnjeg odmora

Na osnovu zaključka Vlade Crne Gore o godišnjim odmorima, Ministarstvo za ljudska i majinska prava je za avgust mjesec 2014. godine pripremilo sljedeći raspored dežurstava svojih zaposlenih, koji će biti na raspolaganju za pozive i zahtjeve upućene prema ovom Ministarstvu.

više...
08.08.2014.

Program javne rasprave o Nacrtu Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), pokreće Javnu raspravu o tekstu Nacrta Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i upućuje

više...
01.08.2014.

JAVNI POZIV - Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), pokreće javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti i upućuje

više...
01.08.2014.

Istanbulska konvencija stupila danas na snagu

1. avgusta 2014. stupila na snagu Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici - Istanbulska konvencija. Nova Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) je prvi pravno obavezujući međunarodni instrument u Evropi u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici i najdalekosežniji međunarodni ugovor koji se bavi ovim oblikom kršenja ljudskih prava.

više...