Manja slova Veća slova RSS

>

Javni konkurs „Da jednakosti za LGBTI osobe“

Datum objave: 28.02.2019 15:51 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje javni konkurs „Da jednakosti za LGBTI osobe“ za prijavu projekata za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti i unapređenji ljudskih prava lgbti osoba u 2019. godini u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba

Javni konkurs možete pogledati ovdje: Javni konkurs LGBT.pdf
Prijavu za konkurs možete preuzeti ovdje: Prijava i propratni obrasci za Konkurs.doc


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava