Manja slova Veća slova RSS

Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti i izvještaji o realizaciji

25.02.2013.

Odluka o izboru kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu u Komisiji za praćenje sprovođenja Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2017

Odluka o izboru kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu u Komisiji za praćenje sprovođenja Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2017

31.01.2013.

Usvojen Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2017

Na 7. sjednici Vlade Crne Gore održanoj 24. januara 2013. godine usvojen je Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2017.

18.12.2012.

Vlada Crne Gore usvojila III izvještaj o ostvarivanju plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 2008-2012 za period jul 2011. - jul 2012.

Vlade Crne Gore je na sjednici održanoj 27. septembra 2012. godine usvojila treći Izvještaj o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti.

11.11.2011.

Vlada Crne Gore usvojila drugi izvještaj o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti

Vlade Crne Gore je na sjednici održanoj 03. novembra 2011. godine, usvojila je drugi Izvještaj o sprovođenju Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti

22.07.2010.

Vlada Crne Gore usvojila izvještaj o ostvarivanju plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 2008-2012 za period avgust 2008. do decembra 2009

Na današnjoj sjednici Vlada Crne Gore je usvojila izvještaj o ostvarivanju plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u crnoj gori 2008-2012 za period avgust 2008. do decembra 2009

25.08.2008.

Usvojen Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori

Na prijedlog Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava Vlada Crne Gore je , na sjednici održanoj 31. jula 2008. godine, usvojila Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori (PAPRRR za period 2008-2012.), koji je pripremila Kancelarija za rodnu ravnopravnost.

Ovdje možete preuzeti tekst PAPRR.Download

17.07.2006.

Nacionalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori

Kancelarija za ravnopravnost polova je u saradnji sa 11 ženskih nevladinih organizacija i uz finansijsku podršku UNIFEM Kancelarije u Bratislavi i UNDP Kancelarije u Podgorici, koordinirala izradu Nacionalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori...

16.07.2006.

Izvještaji iz prve faze izrade NAP-a

U toku prve faze izrade NAP-a nevladine organizacije su organizovale lokalne participacije u različitim gradovima Crne Gore...

15.07.2006.

Izvještaji iz druge faze izrade NAP-a

Ovdje možete preuzeti izvještaje iz druge faze izrade NAP-a...

14.07.2006.

Intervjui rađeni u toku izrade NAP-a

U toku II faze izrade NAP-a rađeni su intervjui sa ključnim osobama za pojedine oblasti kojima se NAP bavi....