Manja slova Veća slova RSS

>

Ekonomska nezavisnost žena predstavlja jedan od najvažnijih uslova da žena bude ravnopravna u društvu

Ekonomska nezavisnost žena predstavlja jedan od najvažnijih uslova da žena bude ravnopravna u društvu
Datum objave: 06.12.2019 13:18 | Autor: PR Sluzba

Ispis Štampaj stranicu


Nacionalni zakoni i strateška dokumenta obavezuju sve medije da izbjegavaju rodne stereotipe i rodnu diskriminaciju i da aktivno doprinose politici rodne ravnopravnosti, poručila je načelnica za rodnu ravnopravnost u ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović na prvom međunarodnom skupu biznisa i ženskog preduzetništva u jugoistočnoj Evropi koji je organizovan u Podgorici. Tema ovog skupa bila je  „Uticaj medija na razvoj žeskog preduzetništva u jugoistočnoj Evropi“ koji je okupio brojne predstavnike relevantnih institucija, preduzetnike/ce, predstavnike/ce medija i predstavnike/ce udruženja.

Načelnica Pejović je kazala da obaveza crnogorskih medija proizilazi iz Ustava Crne Gore, Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Plana akcije za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori 2017-2021, Zakona o medijima, Zakona o radio-difuziji, Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore i Kodeksa novinara Crne Gore.

U Crnoj Gori žensko preduzetništvo prepoznato je kao jedan od važnih uslova za ukupni ekonomski razvoj Crne Gore i uspostavljanje pune rodne ravnopravnosti, takođe od izuzetnog značaja je uspješna saradnja svih relevantnih aktera u ovoj oblasti” rekla je Pejović.

Prema njenim riječima važnu ulogu i poseban doprinos navedenom mogu i treba da pruže mediji od kojih se takođe očekuje djelovanje koje je proaktivno, usmjereno na razvoj svijesti o značaju rodne ravnopravnosti, a posebno na aktivnosti promocije uspješnih poslovnih žena i rezultata koje one u svom radu svakodnevno postižu.

Ona je kazala da mediji imaju veoma važnu ulogu u rušenju stereotipa, u procesu razvoja rodne ravnopravnosti.

 “Ekonomska nezavisnost žena predstavlja jedan od najvažnijih uslova da žena bude ravnopravna u društvu. Žensko preduzetništvo i osnaživanje žena kroz jačanje njihove uloge u privredi predstavlja značajan ekonomski potencijal i doprinosi razvoju svake zemlje. Ipak u patrijahalnim društvima žene se još nijesu oslobodile dvostrukog tereta – neplaćenog rada u kući i manje plaćenog rada u odnosu na muškarce  na random mjestu”, saopštila je Pejović.

Povećanje broja preduzetnica i liderki u upravljačkim strukturama kompanija, novinari/ki ne doživljavaju u potpunosti kao važan uslov za ekonomski razvoj društva jednakih mogućnosti kojem treba aktivno da doprinose, zaključila je Pejović.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava