Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

04.03.2014.

Sastanak sa predstavnicama lokalnih samouprava

Sastanak sa predstavnicama lokalnih samouprava 04.03.2014. godine u prostorijama Ministartsva za ljudska i manjinska prava održan je konsultativni sastanak u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Misije OSCE u Crnoj Gori na kojem su razmatrani planovi za nastavak zajedničke saradnje u cilju promovisanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

03.03.2014.

Sastanak komisije za praćenje sprovođenja Plana aktivnosti zapostizanje rodne ravnopravnosti

Dana , 27.02.2014. godine u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, održan je sastanak Komisije za praćenje i sprovođenje Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori (2013-2017) na kojem je razmotren nacrt Izvještaja o sprovođenju PAPRR-a za 2013. godinu.

25.02.2014.

Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava na Međunarodnoj konferenciji “ Poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim područjima“

Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava na Međunarodnoj konferenciji “ Poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim područjima“

U Novom Sadu, 24. februara 2013. godine, održana je Međunarodna konferencija i predstavljanje rezultata projekta “ Poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim područjima“, prvog projekta u oblasti rodne ravnopravnosti u okviru IPA projekta prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

14.02.2014.

ZA SVE ŽENE ŽRTVE NASILJA - ,,MILIJARDA USTAJE“!

ZA SVE ŽENE ŽRTVE NASILJA - ,,MILIJARDA   USTAJE“!

Podgorica je, danas, 14. februara u 12:00 h, bila dio globalne kampanje „Milijarda ustaje”, protiv nasilja nad ženama, tihe revolucije kojom žene i muškarci dobre volje širom svijeta zajedničkim plesom na ulicama svojih gradova simbolično zahtijevaju da nasilje nad ženama prestane.

12.02.2014.

"Rodna ravnopravnost u međunarodnim dokumentima - EU"

"Rodna ravnopravnost u međunarodnim dokumentima - EU"

Ravnopravnost žena i muškaraca je osnov svakog demokratskog razvijenog društva. Postignuta ravnopravnost polova podrazumijeva jednak položaj žena i muškaraca u društvu, jednake mogućnosti i najzad, jednake koristi od rezultata rada u svim oblastima privatnog i javnog života. Crna Gora preduzima sve potrebne mjere kako bi unaprijedila prava žena u svom društvu primjenjujući standarde Evropske Unije.

07.02.2014.

Sastanak sa Nevladinim organizacijama na temu razmjena iskustava iz oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Sastanak sa Nevladinim organizacijama na temu razmjena iskustava iz oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Danas su se u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava sastali predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava sa predstavnicama tri NVO: Aida Petrović, iz Crnogorskog ženskog lobija, Fatimom Nazom, iz Centra za romske inicijative i Ljiljanom Raičević, iz Sigurne ženske kuće.

03.02.2014.

Izvještaj o ispunjavanju preporuka CEDAW Komiteta Ujedinjenih Nacija

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o ispunjavanju preporuka CEDAW Komiteta Ujedinjenih Nacija kao i njegov prevod na engleski jezik

29.01.2014.

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti

28.01.2014.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe iz redova NVO sektora

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti iz redova NVO sektora

15.01.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti