Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

12.02.2015.

Najava: Nova kreditna linija za žene preduzetnice

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Investiciono-razvojni fond i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, kancelarija u Crnoj Gori potpisaće Sporazum o saradnji kojim se potvrđuje posvećenost strateškim ciljevima Crne Gore usmjerenih ka unapređenju ženskog preduzetništva.

26.01.2015.

JAVNI POZIV za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)

Komitet ministara Savjeta Evrope je 19. novembra 2014. godine usvojio Rezoluciju CM/Res (2014)43 o pravilima za proceduru izbora članova Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO). U skladu sa ovom Rezolucijom, države potpisnice Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) su pozvane da podnesu kandidature za GREVIO, za ne više od tri kandidata/tkinje koji ispunjavaju zahtjeve navedene u pravilima ove Rezolucije.

23.01.2015.

Upitnik za Program sprovođenja PAPRR-a

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u fazi je izrade Programa sprovođenja Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2015. i 2016. godine. Pred Vama je upitnik koji obuhvata svih devet oblasti Plana i u sklopu njih mjere koje su se nalazile u prethodnom programskom periodu. Neke od navedenih mjera su sprovedene, neke su u fazi realizacije, a neke nisu ostvarene ili se njihovo sprovođenje ponavlja tokom svake godine obuhvaćene ovim strateškim dokumentom (poput obilježavanja 16 dana aktivizma, PR aktivnosti, pojedinih obuka i sl). Kompletan izvještaj o realizaciji plana za prošlu godinu je u pripremi.

09.12.2014.

Najava: Načelnica Pejović na debati u Budvi

U Budvi će sjutra 10. 12. 2014. godine u okviru kampanje „16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ biti održana debata na temu „Važno je/nije važno za ukupan ekonomski i ljudski kapital Crne Gore da žene budu uknjižene kao vlasnice dobara“.

08.12.2014.

Održan Okrugli sto na temu "-“Nasilje u porodici - gdje smo i kako dalje”

Održan Okrugli sto na temu "-“Nasilje u porodici - gdje smo i kako dalje”

U okviru kampanje” 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici”, koju realizuje NVO Centar za ženska prava, UNDP i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava,današnji okrugli sto imao je za cilj sumiranje informacija o stanju u praksi kada je u pitanju suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

08.12.2014.

Uspješno izvedena premijera predstave "Komad"

Uspješno izvedena premijera predstave  "Komad"

Predstava „KOMAD“ po tekstu Stefana Boškovića, a u režiji Mirka Radonjića, pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava, sinoć je premijerno izvedena na sceni Dodest u KIC-u “Budo Tomović”, u okviru manifestacije DEUS.

06.12.2014.

Ministarstvo podržalo predstavu "Komad"

Ministarstvo  podržalo  predstavu "Komad"

Predstava ,,Komad“ ,čije je izvođenje podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava biće premijerno izvedena u nedjelju 7. decembra, sa početkom u 20 časova, u zvaničnom programu DEUS-a, na sceni Dodest KIC-a „Budo Tomović“ u Podgorici.Tri glumice bore se da unaprijede svoja prava, kao žene i kao umjetnice, i istrajavaju u toj borbi sa sve većim žarom i na profesionalnom i na privatnom planu.

05.12.2014.

Javni čas za gimanazijalce/ke na temu,, Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“

Javni čas za gimanazijalce/ke na temu,, Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“

Ministar je objasnio da u djelokrugu svojih nadležnosti Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pokriva izuzetno važne oblasti. U fokusu rada Ministarstva su unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda, manjinskih, kao i marginalizovanih društvenih grupa u našoj zajednici. Vlada Crne Gore zajedno sa resornim Ministarstvom oblast ljudskih prava, jednake mogućnosti za sve građane i građanke, zabranu svih oblika diskriminacije i zaštitu od nasilja u porodici, svrstava u prioritetne politike na unutrašnjem i međunarodnom planu.

04.12.2014.

Predstavljen "Komad" u KIC-u - za bolji položaj žena

Predstavljen "Komad" u KIC-u - za bolji položaj žena

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u oblasti svojih nadležnosti prepoznaje i jačanje i unapređenje uloge žene u našem društvu kao jedne od primarnih oblasti u radu. U jednom demokratskom savremenom društvu neminovno je ženu osnažiti u ekonomskom smislu da bi bila samostalnija i jača, dati joj veću vidljivost i mogućnost odlučivanja, ali i zaštititi je od nasilja.

04.12.2014.

Najava : Javni čas za gimanazijalce/ke na temu,, Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“

Ministar dr Suad Numanović prisustvovaće sjutra, 05.decembra 2014. godine, Javnom času koji će se na temu ,, Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ održati u Gimnaziji ,,Slobodan Škerović“ u Podgorici( u prostoriji biblioteke) sa početkom u 09:20 časova.