Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

05.12.2014.

Javni čas za gimanazijalce/ke na temu,, Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“

Javni čas za gimanazijalce/ke na temu,, Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ Ministar je objasnio da u djelokrugu svojih nadležnosti Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pokriva izuzetno važne oblasti. U fokusu rada Ministarstva su unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda, manjinskih, kao i marginalizovanih društvenih grupa u našoj zajednici. Vlada Crne Gore zajedno sa resornim Ministarstvom oblast ljudskih prava, jednake mogućnosti za sve građane i građanke, zabranu svih oblika diskriminacije i zaštitu od nasilja u porodici, svrstava u prioritetne politike na unutrašnjem i međunarodnom planu.

04.12.2014.

Predstavljen "Komad" u KIC-u - za bolji položaj žena

Predstavljen "Komad" u KIC-u - za bolji položaj žena

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u oblasti svojih nadležnosti prepoznaje i jačanje i unapređenje uloge žene u našem društvu kao jedne od primarnih oblasti u radu. U jednom demokratskom savremenom društvu neminovno je ženu osnažiti u ekonomskom smislu da bi bila samostalnija i jača, dati joj veću vidljivost i mogućnost odlučivanja, ali i zaštititi je od nasilja.

04.12.2014.

Najava : Javni čas za gimanazijalce/ke na temu,, Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“

Ministar dr Suad Numanović prisustvovaće sjutra, 05.decembra 2014. godine, Javnom času koji će se na temu ,, Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ održati u Gimnaziji ,,Slobodan Škerović“ u Podgorici( u prostoriji biblioteke) sa početkom u 09:20 časova.

02.12.2014.

Ministar dr Suad Numanović održao predavanje na Akademiji znanja u Budvi, na temu ,,Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori”.

Ministar dr Suad Numanović održao predavanje na Akademiji znanja u Budvi, na temu ,,Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori”.

Ministar je istakao da Vlada Crne Gore zajedno sa resornim Ministarstvom oblast ljudskih prava, jednake mogućnosti za sve građane i građanke, zabranu svih oblika diskriminacije i zaštitu od nasilja u porodici, svrstava u prioritetne politike na unutrašnjem i međunarodnom planu. On je prisutnima pojasnio djelokrug nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava i sam pojam ljudskih prava.

01.12.2014.

Najava: " Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori",

Ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović i potpredsjednik Opštine Budva gospodin Ljubomir Filipović će sjutra, 02.12.2014. godine, svečano otvoriti predavanje na temu " Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori", u kontekstu rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na zaštitu od diskriminacije i zaštitu od nasilja u porodici.

28.11.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti

Potpisan Memorandum  o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti

Da su jednaka prava muškaraca i žena kao i zaštita njihovih ljudskih prava neophodna za, održivu demokratiju, ekonomski razvoj, a smim tim i bezbjednost i stabilnost čitavog regiona, potvrđeno je i danas potpisivanjem Memoranduma o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti.

27.11.2014.

Najava: Memorandum o saradnji u oblasti rodne ravnopravnosti biće potpisan i sa Glavnim gradom

Da su jednaka prava muškaraca i žena i zaštita njihovih ljudskih prava neophodna za mir, održivu demokratiju, ekonomski razvoj i shodno tome za bezbjednost i stabilnost cijelog regiona potvrdiće još jednom ministar dr Numanović, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Nj.E. ambasadorka Janina Hrebičkova, gradonačelnik Glavnog grada Slavoljub Stijepović i predsjednik Skupštine Glavnog grada dr Đorđe Suhih, koji će potpisati sjutra 28. 11. 2014. godine, Memorandum o saradnji koji se odnosi na rodnu ravnopravnost.

25.11.2014.

,,Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama"

,,Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama"

25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, SOS telefon Podgorica i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, Zavodom za školstvo i Ministarstvom prosvjete, obilježili su organizovanjem okruglog stola na temu ,,Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece I mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama".

24.11.2014.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za sačinjavanje Izvještaja o primjeni implementacije Pekinške deklaracije i Platforme za akciju

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za sačinjavanje Izvještaja o primjeni implementacije Pekinške deklaracije i Platforme za akciju.

24.11.2014.

Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Programa sprovođenja 2015 - 2016 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2013-2017.

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Programa sprovođenja 2015 - 2016 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2013-2017.