Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

17.05.2016.

Učešće načelnice Biljane Pejović na IX Generalnoj skupštini Balkanskog biroa za potpomaganje srednjeg staleža

Učešće načelnice Biljane Pejović na IX Generalnoj skupštini Balkanskog biroa za potpomaganje srednjeg staleža Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljane Pejović, učestvovala je na IX Generalnoj skupštini Balkanskog biroa za potpomaganje srednjeg staleža, koja je održana u Sofiji na temu ” Politička podrška preduzećima i mladim preduzetnicima koji startuju u jugoistočnoj Evropi”.

16.05.2016.

Najava: Seminar za temu rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava u saradnji sa Zavodom za školstvo organizuje sjutra, 17. maja, jednodnevni seminar na temu rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje.

26.04.2016.

Javni poziv nevladinim organozacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje između državnih organa i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", br 07/12, Ministarstvo za ljudska I manjisnka prava ponavlja Javni poziv nevladinim organozacoijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost.

26.04.2016.

Odluka o izboru dva/ije kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Odluka o izboru dva/ije kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", br. 07/12), Ministar za ljudska i manjinska prava donosi Odluku o izboru dva/ije kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost.

25.04.2016.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

25.04.2016.

Potpisan Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta "Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti" sa UNDP u Crnoj Gori

Potpisan Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta "Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti" sa UNDP u Crnoj Gori

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i stalna predstavnica UNDP/koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori Fiona Mekluni potpisali su danas Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“, koji je podržala Delegacija EU u Crnoj Gori iz IPA fondova.

15.04.2016.

Podaci o slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici za 2015. godinu

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pripremilo je pregled objedinjenih godišnjih podataka o slučajeva nasilja u porodici za 2015. godinu iz različitih izvora.

04.04.2016.

O politici jednakih mogućnosti razgovarano sa predstavnikom Instituta za inkluzivnu bezbjednost iz Vašingtona Mikijem Jačevićem

O politici jednakih mogućnosti razgovarano sa predstavnikom Instituta za inkluzivnu bezbjednost iz Vašingtona Mikijem Jačevićem

Predstavnice Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti održale sastanak sa g-dinom Mikijem Jačevićem, potpredsjednikom Instituta za inkluzivnu bezbjednost, koji je održan u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

04.04.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu  Savjeta za rodnu ravnopravnost

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost.

31.03.2016.

Održan sastanak mreže koordinatora/ki lokalnih samouprava

Održan sastanak mreže koordinatora/ki lokalnih samouprava

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti organizovalo je danas redovni kvartalni sastanak sa koordinatorima/kama za rodnu ravnopravnost i predstavnicima/ama lokalnih samouprava u cilju sumiranja rezultata sprovođenja politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.