Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

03.02.2014.

Izvještaj o ispunjavanju preporuka CEDAW Komiteta Ujedinjenih Nacija

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o ispunjavanju preporuka CEDAW Komiteta Ujedinjenih Nacija kao i njegov prevod na engleski jezik

29.01.2014.

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti

28.01.2014.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe iz redova NVO sektora

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti iz redova NVO sektora

15.01.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu teksta Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti

30.12.2013.

Posjeta volonterki SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Podgorici Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Posjeta volonterki  SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Podgorici Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

U okviru projekta ,,Jačanje aktivizma mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja” koji realizuje SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Podgorici, volonterke na ovom projektu bile su u posjeti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i razgovarale sa predstavnikom Odjeljenja za poslove ravnopravnosti. Cilj ovog programa je izrada kapaciteta rodno-senzibilnih mladih ljudi I osnaživanje njigovih mogućnosti za efikasno suprodstavljanje nasilju

16.12.2013.

Ministar dr Suad Numanović govorio danas na prvoj nacionalnoj konferenciji povodom promocije Istabulske konvencije

Ministar dr Suad Numanović govorio danas na prvoj nacionalnoj konferenciji  povodom promocije Istabulske konvencije

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović govorio je danas na prvoj nacionalnoj konferenciji povodom promocije Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska Konvencija), održanoj danas, 16. decembra, u hotelu Ramada.

10.12.2013.

U Budvi je u sklopu kampanje: „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ održana centralna debata na temu: „Njegošev Gorski vijenac predstavlja/ ne predstavlja primjer diskriminacije žena u Crnoj Gori“

U Budvi je u sklopu kampanje: „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ održana centralna debata na temu: „Njegošev Gorski vijenac predstavlja/ ne predstavlja primjer diskriminacije žena u Crnoj Gori“

U Budvi je, u amfiteatru SMŠ „Danilo Kiš“, u sklopu kampanje: „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ održana centralna debata na temu: „Njegošev Gorski vijenac predstavlja/ ne predstavlja primjer diskriminacije žena u Crnoj Gori“. Debata je realizovana od strane debatnih klubova, u kojoj su učešće uzeli učenici srednjih škola sa Cetinja, iz Budve,Kotora,Tivta, kao i iz Ulcinja i Herceg Novog. Uručenje nagrade najboljim debatnim timovima (tablet 7inch) obavljeno je od strane organizatora – predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnika Misije OEBS - a u Crnoj Gori i Opštine Budva.

08.12.2013.

Održan seminar na temu "Zakonski mehanizmi u borbi protiv prisilnih i ugovorenih dječjih brakova"

Održan seminar na temu "Zakonski mehanizmi u borbi protiv prisilnih i ugovorenih dječjih brakova"

U organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava - Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti organizovan je dvodnevni seminar na temu "Zakonski mehanizmi u borbi protiv prisilnih i ugovorenih dječjih brakova"

08.12.2013.

Publikacija "Monitoring - rodna osjetljivost crnogorskih medija"

Publikacija "Monitoring - rodna osjetljivost crnogorskih medija"

Publikacija "Monitoring - rodna osjetljivost crnogorskih medija"

08.12.2013.

Publikacija "Registar zanimanja i titula žena"

Publikacija "Registar zanimanja i titula žena"

Publikacija "Registar zanimanja i titula žena"