Manja slova Veća slova RSS

>

Kolašin domaćin radionice “Izrada lokalnih inkluzivnih LGBTI akcionih planova”

Kolašin domaćin radionice “Izrada lokalnih inkluzivnih LGBTI akcionih planova”
Datum objave: 20.07.2017 15:16 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


U Kolašinu je održana dvodnevna radionica “Izrada lokalnih inkluzivnih LGBTI akcionih planova”, koja je imala za cilj upoznavanje učesnika/ca sa pregledom postojećih lokalnih LGBTI akcionih planova u Evropi, razvijanjem vještina u izradi lokalnih akcionih planova u Crnoj Gori, te identifikovanjem i definisanjem ključnih pravaca djelovanja u okviru istih.

Radionica je organizovalo Ministarstva za ljudska i manjinska prava uz podršku SOGI jedinice Savjeta Evrope, NVO Crnogorske LGBTIQ asocijacije „Queer Montenegro“ i NVO Juventas, dok su polaznici/e radionice bili predstavnici/e deset crnogorskih opština koje su, u prethodnom periodu potpisale Memorandume o razumijevanju o mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama.

G-đa Juul van Hoof, koordinatorka Mreže gradova sa Dugine mape, prezentovala je iskustva evropskih gradova, iz različitih evropskih država, u izradi lokalnih LGBTI akcionih planova, monitoringa njihove implementacije, te implemetacije LGBTI politika u lokalnim zajednicama.

Na održanom panelu u okviru radionice, „Predstavljanje konteksta ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori i potrebe za lokalnim akcionim planovima“, prezentovane su aktivnosti na unapređenju društvenog položaja LGBTI osoba u Crnoj Gori i snaženju njihove socijalne inkluzije i zaštite od diskriminacije.

Drugog radnog dana akcenat je stavljen na razvijanje vještina zaposlenih u opštinama u izradi lokalnih LGBTI akcionih planova i definisanju konkretnih mjera koje bi se mogle preduzeti u svakoj opštini ponaosob, polazeći od indivdualnih specifičnosti svake od njih. Nacrti su razvijani uz aktivnu podršku ekspertkinje Savjeta Evrope, NVO-a i Ministarstva za ljudska i manjinska prava u metodološkom i supstancijalnom dijelu.

Radionica je rezultat kontinuirane i plodotvorne saradnje Ministarstva za ljudska i manjinska prava, SOGI jedinice Savjeta Evrope i NVO sektora na unapređenju ukupnog društvenog ambijenta poštovanja ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba u Crnoj Gori, te nastavak aktivnosti na dosljednoj implementaciji politike Vlade Crne Gore u predmetnoj oblasti.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava