Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda

13.12.2016.

Nova publikacija u stručnoj literaturi o LGBT inkluziji

Nova publikacija u stručnoj literaturi o LGBT inkluziji Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Savjet za građansku kontrolu policije i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova, uz partnerstvo sa Međunarodnom Policijskom Asocijacijom (IPA) Sekcija Crna Gora, kreirali su i izdali zbornik naučnih i stručnih radova pod nazivom “Bezbjednost i osnovna prava: Dimenzije i perspektive sigurnosti LGBT osoba”.

11.12.2016.

Završetak šestog edukativnog ciklusa o antidiskriminacionom zakonodavnom okviru sa mehanizmima zaštite

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori organizuje završnu seminar/radionicu šestog edukativnog ciklusa o antidiskriminacionom zakonodavnom okviru sa mehanizmima zaštite.

09.12.2016.

O pravima djece sa invaliditetom u Crnoj Gori danas razgovarano na radionici UMHCG-a

O pravima djece sa invaliditetom u Crnoj Gori danas razgovarano na radionici UMHCG-a

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka učestvovao je danas na nacionalnoj radionici „Djeca s invaliditetom u Crnoj Gori kroz objektiv UN Konvencije o pravima osoba sa sa invaliditetom”, koju je organizovalo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u saradnji s Evropskim forumom osoba s invaliditetom i UNICEFom.

14.11.2016.

Javni poziv za predlaganje mjera za Akcioni plan za Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv za konsultacije LGBT osobama, LGBT grupama i nevladinim organizacijama, nevladinim organizacijama...

22.09.2016.

Usvojena Analiza o usklađenosti propisa u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Vlada Crne Gore usvojila je danas Analizu usklađenosti propisa u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, sa preporukama za harmonizaciju.Dokument sadrži sveobuhvatnu analizu zakonodavstva Crne Gore i pokriva trinaest oblasti zakonskog regulisanja u šezdesetak zakonskih tekstova.

09.09.2016.

Radna posjeta opštinama Petnjica i Gusinje: Preduzetničke potencijale pretvoriti u nove pogone i nova radna mjesta

Radna posjeta opštinama Petnjica i Gusinje: Preduzetničke potencijale pretvoriti u nove pogone i nova radna mjesta

Ministar ekonomije Vladimir Kavarić i ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović boravili su danas u radnoj posjeti opštini Petnjica tokom koje su razgovarali su sa predsjednikom opštine Samirom Agovićem i lokanim privrednicima...

04.08.2016.

Izvještaj o održanoj javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Izvještaj o održanoj javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

19.07.2016.

Najava:Završni okrugli sto o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije sjutra u Podgorici

Posljednji okrugli sto u okviru programa javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije održaće se sjutra, 20. jula, u Podgorici. Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zabrani diskriminacije traje od 13. juna 2016. godine i završava se 25. jula 2016. godine.

18.07.2016.

U Herceg Novom održan drugi okrugli sto o Nacrtu zakona oizmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

U Herceg Novom održan drugi okrugli sto o Nacrtu zakona oizmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

U Herceg Novom, održan je danas drugi okrugli sto o Nacrtu zakona oizmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Prisutnima je predstavljen tekst Nacrta zakona i data mogućnost da, svojim stručnim komentarima, sugestijama i predlozima, dodatno

15.07.2016.

Najava: drugi okrugli sto o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije u ponedjeljak, u Herceg Novom

Ministarstvo poziva sve zainteresovane da se uključe u Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koja će trajati do 25. jula o.g.Drugi okrugli sto odžaće se u ponedjelak, u Herceg Novom.