Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda

30.06.2015.

Edukacija o zabrani diskriminacije i zaštiti prava osoba sa invaliditetom

Edukacija o zabrani diskriminacije i zaštiti prava osoba sa invaliditetom U okviru plana edukacije o primjeni antidiskriminacionog zakonodavstva i antidiskriminatornom ponašanju i praksi, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori, realizovali su dvodnevni seminar/radionicu na temu zabrane diskriminacije i zaštite prava osoba sa invaliditetom. Polaznici/e ovogodišnje obuke su predstavnici/e Vrhovnog državnog tužilaštva.

17.06.2015.

Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Uvažavajući zahtjev nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom da se novi Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom nađe u nadležnosti resora ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je 2014. započelo se sa njegovom izradom. Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom prepoznati su u potrebi da se zakonskom regulativom utvrde zaštita prava i zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom i poboljša kvalitet njihovog života.

11.06.2015.

“Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija”

“Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija”

O samom značaju članstva u Evropskoj uniji kao i unapređenju ljudskih prava sloboda u integracionom procesu, diskutovalo se danas na okruglom stolu koji je Ministartsvo za ljudska i manjinska prava organizovalo na temu “Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija”, a u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija, odnosno Kancelarijom glavnog pregovarača.

11.06.2015.

Dodatne konsultacije o Predlogu Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom

Na današnjoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine CG, raspravljalo se o Predlogu zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.

10.06.2015.

Najava: "Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija"

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović otvoriće sjutra, 11.juna, okrugli sto na temu „Ljudska prava i zaštita od diskriminacije kroz proces EU integracija” koji će se održati u hotelu Podgorica, sa početkom u 10:30 časova.

28.05.2015.

V ciklus edukacije iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse

V ciklus edukacije iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori započelo je danas sa edukativnim ciklusom iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse. Ova saradnja uspješno realizuje sistem obuke svih onih koji su dužni/e da prepoznaju diskriminaciju i pružaju zaštitu od iste po bilo kom osnovu, i to već petu godinu za redom. Prvi seminar/radionica petog ciklusa bavi se opštim pravnim režimom zabrane diskriminacije –antidiskriminacionim zakonodavnim okvirom sa mehanizmima zaštite.

27.05.2015.

Peti ciklus edukacija iz oblasti antidiskriminacionog ponašanja i prakse

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori započinje peti ciklus edukacija iz oblasti antidiskriminatornog ponašanja i prakse. Cilj edukacije je osposobljavanje svih onih koji su dužni/e da pružaju zaštitu od diskriminacije po bilo kom osnovu.

13.05.2015.

Opština Tivat: jačanje stepena tolerancije

Danas je i sa Opštinom Tivat, unaprijeđena saradnja na zaštiti i unapređenju osnovnih ljudskih prava i jačanju tolerancije prema osoba drugačije seksualne orijentacije kroz potpisavanje Memoranduma o razumijevanju i mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije ili rodnog identiteta.

11.05.2015.

U Herceg Novom potpisan Memorandum o razumjevanju i mjerama u borbi protiv diskriminacije prema LGBT osobama

U Herceg Novom potpisan Memorandum o  razumjevanju i mjerama  u borbi protiv diskriminacije  prema  LGBT osobama

Danas su ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i predsjednik Opštine Herceg Novi Nikola Gojković potpisali Memorandum o razumjevanju i mjerama u borbi protiv diskriminacije prema LGBT osobama . Cilj potpisivanja ovog sporazuma je saradnja državnih i lokalnih vlasti na unapređivanju ljudskih prava i sloboda i uvažavanju različitosti LGBT zajednice u Crnoj Gori.

10.05.2015.

Dalji koraci u saradnji: primjeri dobre prakse Švedske i Crne Gore

Dalji koraci u saradnji: primjeri dobre prakse Švedske i Crne Gore

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović sastao se danas sa ministarkom kulture i demokratije Švedske Alis Bah Kunke i članovima/icama delegacije Švedske u okviru trodnevnog međunarodnog ministarskog IDAHO Foruma III koji je danas započeo u hotelu „Splendid“.