Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda

05.03.2020.

Predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava posjetile djecu iz Centra za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za opštinu u okviru glavnog grada - Golubovci

Predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava posjetile djecu iz Centra za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za opštinu u okviru glavnog grada - Golubovci U okviru posjete distribuiran je vrijedan didaktički materijal i podijeljene su slagalice prilagođene djeci sa intelektualnim invaliditetom sa ciljem promocije i edukacije prava djece sa invaliditetom, sa fokusom na pravo na jednakost, na obrazovanje, poštovanje doma i porodice, pravo na uključenost u društvenu zajednicu i druga prava

27.02.2020.

Javni konkurs za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti i unapređenju ljudskih prava lgbti osoba u 2020. godini pod nazivom „Jednakost, tolerancija, nediskriminacija“

Na osnovu člana 32v zakona o nevladinim organizacijama (“službeni list cg“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“službeni list cg“, br. 57/19) i pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“službeni list cg“, br.14/18), komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje Javni konkurs za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti i unapređenju ljudskih prava lgbti osoba u 2020. godini pod nazivom „Jednakost, tolerancija, nediskriminacija“.

27.02.2020.

Javni konkurs za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2020. godini pod nazivom „Recimo ne diskriminaciji lica sa invaliditetom“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje Javni konkurs za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2020. godini pod nazivom „Recimo ne diskriminaciji lica sa invaliditetom“.

24.02.2020.

Javni poziv za sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

17.02.2020.

U okviru kampanje koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava realizuje svake godine organizovana je posjeta djeci iz JU Dnevnog Centara za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Danilovgrad

U okviru kampanje koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava realizuje svake godine organizovana je posjeta djeci iz JU Dnevnog Centara za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju -  Danilovgrad

U okviru posjete distribuiran je vrijedan didaktički materijal i podijeljene su puzle prilagođene djeci sa intelektualnim invaliditetom čiji je cilj promocija i edukacija prava djece sa invaliditetom, sa fokusom na pravo na jednakost, na obrazovanje, poštovanje doma i porodice, pravo na uključenost u društvenu zajednicu i druga prava

12.12.2019.

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija predloženih za člana radne grupe za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije

Na osnovu čl. 8 stave 1 Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategije (Sl.list CG br. 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije od 29.11.2019 godine Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

10.12.2019.

Prava lica sa intelektualnim smetnjama u fokusu Dana ljudskih prava

Prava lica sa intelektualnim smetnjama u fokusu Dana ljudskih prava

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka kazao je da se lica sa intelektualnim smetnjama još uvijek suočavaju sa visokim stepenom diskriminacije što pokazuju i istraživanja

10.12.2019.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promovisalo pravo svih na zivot bez diskriminacije u dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promovisalo pravo svih na zivot bez diskriminacije u dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama

Pozorisna predstava o dječijim pravima "Da sam neko ko vlada planetom" u izvedbi Šante Pante, slagalice prilagodjene djeci sa intelektualnim invaliditetom koje promovisu pravo na dom i porodicu, pravo na inkluzivno obrazovanje, pravo na igru i pravo na razlicitost, kao i didakticka sredstava samo su jedan od nacina kojim je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promovisalo pravo svih na zivot bez diskriminacije...

09.12.2019.

Najava:“Poštovanje ljudskih prava osoba sa intelektualnim smetnjama”

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore organizuje konferenciju “Poštovanje ljudskih prava osoba sa intelektualnim smetnjama”, koja će se održati sjutra 10. decembra u hotelu “Podgorica” sa početkom u 10 časova.

04.12.2019.

Zenka: Opština Petnjica je dobar primjer poštovanja i njegovanja multikulturalnih i multikonfersionalnih odnosa u Crnoj Gori

Zenka: Opština Petnjica je dobar primjer poštovanja i njegovanja multikulturalnih i multikonfersionalnih odnosa u Crnoj Gori

Ministar je izrazio zadovoljstvo činjenicom da jedna mlada opština kao što je Petnjica, koja je svega šest godina unazad obnovila svoju samostalnost, uspjela da pokaže svoju jasnu viziju i sprovodi aktivnosti za ukupni napredak u tom smjeru