Manja slova Veća slova RSS

>

Lokalni pristup-konkretni pristup

Lokalni pristup-konkretni pristup
Datum objave: 10.06.2014 16:53 | Autor: mmp

Ispis Štampaj stranicu


Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović govorio je danas na seminaru o pitanjima Roma na temu ,,Lokalni pristup, konkretni pristup“ koji je organizovala Delegacija EU u Crnoj Gori, danas u hotelu Ramada u Podgorici. Ministar dr Suad Numanović je istakao da dosadašnja iskustva države Crne Gore u oblasti integrisanja romske populacije mogu u značajnoj mjeri doprinijeti temi ove konferencije. Integracija romske populacije podrazumijeva najprije razumijevanje tradicije naroda u stalnom pokretu. Proces integracije romske populacije zahtjeva vrijeme i dobru saradnju sa međunarodnim faktorima i NVO sektorom koji se bavi pitanjem integracije Roma.

Ministar Numanović je ispred Vlade Crne Gore učestvovao na III Romskom samitu održanom početkom aprila ove godine u Briselu. Na Samitu je istaknuto da su Romi evropska etnička manjina koja broji oko dvanaest miliona ljudi u svijetu. Ministar je prisutne upoznao da je jedan od zaključaka sa Samita bio da mnoge države imaju ustanovljene politike kojima se nastoji poboljšati položaj Roma, ali da se u većini tih zemalja ne izdvaja dovoljno sredstava ili se te politike ne sprovode u dovoljnoj mjeri. Preporuka je da se akcenat stavi na implementaciju tih politika, posebno na lokalnom nivou, i dobijanju konkretnih, vidljivih i mjerljivih rezultata po pitanju poboljšanja uslova života Roma i njihove integracije.

U svom obraćanju ministar je istakao vidan napredak u razvoju i izgradnji stabilnog zakonodavnog i institucionalnog sistema za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje prava svih manjinskih naroda.

Na današnjem skupu diskutovalo se o pet oblasti u cilju uspješnije integracije Roma koje su aktuelne kroz predsjedavanje Crne Gore Dekadom inkluzije Roma 2005-2015. godine. Pomenute oblasti su civilna registracija, obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita I stanovanje.

Konferenciju je vodila savjetnica za koordinaciju politike o pitanjima Roma iz Direktorata za proširenje EU Marta Garsija Fidalgo, a panelisti su bili brojni iz državnih organa i nevladinih organizacija. Gospođa Fidalgo i ministar dr Suad Numanović uzeli su učešća u završnici konferencije obrativši se medijima i iznijevši zaključke sa današnjeg veoma uspješno završenog skupa.


PR služba