Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda

08.10.2014.

Priština: saradnja sa Univerzitetima na Kosovu

Priština: saradnja sa Univerzitetima na Kosovu Delegacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava predvođena generalnim direktorom Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica,Leonom Gjokajem, boravila je u radnoj posjeti Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnolgije Vlade Republike Kosova povom upisa zainteresovanih kandidata iz Crne Gore na Univerzitete na Kosovu.

03.10.2014.

JAVNI POZIV za kandidaturu u procesu izbora za člana/icu u ime Crne Gore u Komitetu eksperata Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike

Pozivamo sve zainteresovane pojedince/ke da se kandiduju za člana/icu, u ime Crne Gore, Komiteta eksperata Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike.

30.09.2014.

Multikulturalizam naša zbilja

Multikulturalizam naša zbilja

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović sinoć je u CNP-u svečano otvorio jedanaestu po redu manifestaciju Multikulturalizam naša zbilja koja predstavlja Crnu Goru kao primjer dobre prakse po pitanju afirmacije suživota.

29.09.2014.

Najava: Multikulturalizam naša zbilja

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović otvoriće večeras 29.09.2014. godine, jedanaestu po redu manifestaciju Multikulturalizam naša zbilja. Ovogodišnji slogan manifestacije je ,, Sve za Crnu Goru, Crnu Goru ni za šta“.

19.09.2014.

Predstavnici Ministarstva u radnoj posjeti Republici Albaniji

Predstavnici Ministarstva u radnoj posjeti Republici Albaniji

Delegacija koju su činili prestavnici/a Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva prosvjete Vlade Crne Gore, a koju je predvodio generalni direktor direktorata za manjinska prava Leon Gjokaj boravila je u radnoj posjeti Ministarstvu prosvjete i sporta Vlade Republike Albanije.

16.09.2014.

Održan treći kvartalni sastanak sa predstavnicima/cama NVO

Održan treći kvartalni sastanak sa predstavnicima/cama NVO

U okviru redovnih aktivnosti predviđenih za treći kvartal tekuće godine , danas je u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava održan sastanak predstavnika ministarstva i NVO koji se bave pitanjima zaštite i unapređenja manjinskih prava. Sastanku su prisustvovali predstavnici/e sljedećih nevladinih organizacija: Forum Bošnjaka, ženskea RAE mreža ,,Prva“, Matica muslimanska, koalicija ,,Romi i Egipćani zajedno,” ,,Juventas”, Koalicija ,,Romski krug,”, CEDEM, ,,Mladi Romi” i ,,Građanska alijansa”.

11.09.2014.

Istraživanje o zastupljenosti manjina u organima državne uprave i službi Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore.

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima državne uprave i službi Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore.

05.09.2014.

Komitet eksperata za regionalne i manjinske jezike Savjeta Evrope u radnoj posjeti Crnoj Gori

Komitet eksperata za regionalne i manjinske jezike  Savjeta Evrope u radnoj posjeti Crnoj Gori

Ekspertski tim u sastavu Aleksandra Ošmjanska Padžet, izvjestiteljka iz Poljske, Džon Ladlam, član Komiteta iz Danske, Igor Lakić,član Komiteta iz Crne Gore, Jerg Hern, pravnik u Komitetu i Tornsten Aflerbah i šef Sekretarijata Evropske povelje za reginalne i manjinske jezike, Odjeljenje za antidiskriminaciju i socijalnu koheziju, Direktorata za ljudsko dostojanstvo i jednakost boravio je u trodnevnoj posjeti Crnoj Gori.

05.09.2014.

Završena Javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama

Završena Javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama

22. jula, 2014. godine objavljen je Javni poziv crnogorskoj javnosti da se uključi u Javnu raspravu povodom Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama koja se danas 05.09.2014. godine, zvanično završava.

02.09.2014.

Izmjene i dopune Zakona o manjinskim pravima i slobodama na Javnoj raspravi

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o postupku I načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list CrneGore”, broj 12/12) organizuje Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama I dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i poziva sve da se uključe u Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenamaidopunamaZakona o manjinskimpravimaislobodamai svojim sugestijama, primjedbama i predlozima doprinesete kreiranju što kvalitetnijeg teksta ovog veoma važnog zakona.