Manja slova Veća slova RSSVijesti

20.11.2017.

Podrška kampanji "Neželjena"

Podrška kampanji "Neželjena" Predstavnici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava podržali su danas svojim prisustvom kampanju „Neželjena“, inicijativu usmjerenu isključivo na problem selektivnih abortusa kao drastičnog primjera rodne diskriminacije, uz puno poštovanje reproduktivnih, zakonom garantovanih prava žena.

17.11.2017.

U Pragu održan 12. sastanak Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope

U Pragu održan 12. sastanak Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope

Češke vlasti su domaćini 12. sastanka Komisije za rodnu ravnopravnost (GEC) u Pragu tokom predsjedavanja Češke Komitetom ministara. Konferencija, koja je prethodila 12. sastanku Komisije za rodnu ravnopravnost, organizovana je od strane Kancelarije Vlade Republike Češke sa namjerom što većeg stepena implementacije Istanbulske konvencije.

16.11.2017.

Osnaživanje pripadnika/ca nacionalnih manjina prvenstveno Roma i Romkinja za bavljenje politikom

Osnaživanje pripadnika/ca nacionalnih manjina prvenstveno Roma i Romkinja za bavljenje politikom

Do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprijeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, prvenstveno kroz primjenu Akcionih planova iz strateških dokumenata za poboljšanje položaja Roma i Egipćana, rezultirale su vidnim, ali ne i posve dovoljnim pozitivnim promjenama, istakao je Gjokaj. Prema njegovim riječima, obrazovanje i dalje ostaje najveći problem, premda je situacija bolja nego prije deset godina

15.11.2017.

Susret Zenka- Pater Frano: Centar "Sanctae Crucis" mjesto je mira, radosti i duhovne snage

Susret Zenka- Pater Frano: Centar "Sanctae Crucis" mjesto je mira, radosti i duhovne snage

Rad centra počeo je sa predskolškom ustanovom, a usmjerenje istog je ka duhovnoj, obrazovnoj, socijalnoj, karitativnoj, naučnoj i muzičkoj oblasti djelovanja. Pater Frano je pojasnio da je nakon prve godine rada, interesovanje Centra prošireno i na brigu o djeci sa smetnjama u razvoju, po čemu su još uvijek jedinstveni u okruženju. Korisnici/e ove ustanove su i djeca sa autizmom, epilepsijom, hiperaktivna djeca, djeca sa cerebralnom paralizom, te psihosomatskim smetnjama. Uveli smo ergoterapiju, rekao je Pater Fran, objasnivši da je riječ o grani medicine pedagoškog karaktera koja se odnosi na učenje kroz igru i rad. Namjera ovog pristupa je da se djeca osamostale u okviru svojih mogućnosti, da se uključe u društvo.

15.11.2017.

Zenka-Ismaili: Razvijanje kapaciteta u smjeru evropskih integracija

Zenka-Ismaili: Razvijanje kapaciteta u smjeru evropskih integracija

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka razgovarao je o značaju manjina i unaprijeđenju njihovog položaja sa kolegama iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Kosovo koji su boravili u posjeti Crnoj Gori.

13.11.2017.

Studijska posjeta njemačkoj Saveznoj agenciji za antidiskriminaciju

Studijska posjeta njemačkoj Saveznoj agenciji za antidiskriminaciju

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope “Podrška nacionalnim institucijama za zaštitu od diskriminacije u Crnoj Gori”(PREDIM), predstavnici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava boravili su u studijskoj posjeti njemačkoj Saveznoj agenciji za antidiskriminaciju, u Berlinu, u periodu 9-10. novembra 2017. godine.

11.11.2017.

Panel diskusija „Zapošljavanje OSI – izazov i benefit za poslodavce“

Panel diskusija „Zapošljavanje OSI – izazov i benefit za poslodavce“

Pet osoba sa invaliditetom zaposleno je kao izrađivač/ica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita, u okviru projekta „Obuka i zapošljavanje mladih sa intelektualnim invaliditetom“, koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), poručeno je sa panel diskusije „Zapošljavanje OSI – izazov i benefit za poslodavce“, koju je organizovalo nevladino udruženje Staze, 10. novembra u Podgorici.

11.11.2017.

U Tirani održana regionalna donatorska konferencija o popunjavanju budžetskih nedostataka u politikama integracije Roma u regionu

U Tirani održana regionalna donatorska konferencija o popunjavanju budžetskih nedostataka u politikama integracije Roma u regionu

Crna Gora je postigla vidan napredak u razvoju i izgradnji stabilnog zakonodavnog okvira i institucionalnog sistema za ostvarivanje, zaštitu i unaprijeđenje ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poručeno je sa regionalne donatorske konferencije. Na panelima u okviru konferencije diskutovano je o potrebama i prioritetima integracije Roma, posebno u oblasti zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja.

10.11.2017.

Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work 3

Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work 3

Aleksandra Popović, ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava kazala je da gotovo da nema lica sa invaliditetom koja su se prijavila na konkurse za zapošljavanje u državnoj ili lokalnoj upravi. Ona je poručila licima s invaliditetom koja su zainteresovana za rad u javnoj upravi da prate redovno konkurse kako bi prepoznali potencijalne mogućnosti za svoje radno angažovanje, kako u državnoj upravi, tako na upravi na lokalnom nivou.

07.11.2017.

Ministar Zenka u posjeti Mešihatu Islamske zajednice u Crnoj Gori

Ministar Zenka u posjeti Mešihatu Islamske zajednice u Crnoj Gori

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka sastao se sa predstavnicima Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori, sa kojima je razgovarao o položaju ove vjerske zajednice u Crnoj Gori, te odnosu koji države generalno ima sa svim vjerskim zajednicama koje postoje i djeluju na njenom prostoru.