Manja slova Veća slova RSSVijesti

03.08.2018.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti po Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 07-406-905/18-2 od 25. jula 2018. godine

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti po Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 07-406-905/18-2 od 25. jula 2018. godine

01.08.2018.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i unapređenja prava Roma i Egipćana

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i unapređenja prava Roma i Egipćana

Shodno članu 80 Zakona o državnoj upravi i članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je 17. jula 2018. godine objavilo Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom i unapređenjem i zaštitom prava Roma i Egipćana u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i unapređenja prava Roma i Egipćana (Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava).

01.08.2018.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Shodno članu 80 Zakona o državnoj upravi i članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je 17. jula 2018. godine objavilo Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama koji se bave zaštitom i unapređenjem prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica (zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava).

01.08.2018.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u oblasti rodna ravnopravnost

U skladu sa članom 80 Zakona o državnoj upravi i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinih organizacija, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je dana 17. jula 2018. godine, raspisalo Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama koji se bave zaštitom lica sa invaliditetom za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti rodna ravnopravnost. Nevladine organizacije su imale mogućnost da dostave svoje komentare i sugestije elektronskim putem do 1. avgusta 2018. godine, u skladu sa Uredbom.

01.08.2018.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanih nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanih nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba

Shodno članu 80 Zakona o državnoj upravi i članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je 17. jula 2018. godine objavilo Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama koji se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava LGBTI osoba u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba(zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava).

01.08.2018.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti

Shodno članu 80 Zakona o državnoj upravi i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u vezi člana 32a Zakona o nevladinih organizacija, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je dana 17.jula 2018. godine objavilo Javni poziv za konsultovanje sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koji se bave zaštitom lica sa invaliditetom za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti.

01.08.2018.

Raspored dežurstava za avgust 2018. godine

Na osnovu zaključka Vlade Crne Gore o godišnjim odmorima, Ministarstvo za ljudska i majinska prava je pripremilo raspored dežurstava zaposlenih za avgust 2018. godine.

26.07.2018.

Zahtjev za dostavljnaje ponuda za nabavke male vrijednosti

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 ), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

23.07.2018.

Jaša Alfandari ispraćen dostojanstvenom komemoracijom

Jaša Alfandari ispraćen dostojanstvenom komemoracijom

Ministar Zenka rekao je da je odlaskom Jaše Alfandarija Crna Gora izgubila velikog prijatelja i saradnika, te da će Vlada Crne Gore nastaviti konstruktivno da izgrađuje odnose između države Crne Gore i Jevrejske zajednice Crne Gore njegovim stopama, nastojeći da očuva i dalje unaprijeđuje zaostavštinu koju je gospodin Alfandari nesebično ostavio za sobom.

18.07.2018.

Najmarljiviji i ove godine na Ivanovim koritima

Najmarljiviji i ove godine na Ivanovim koritima

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je besplatno sedmodnevno ljetovanje za osnovce, učenike/ce romske i egipćanske populacije VII, VIII i IX razreda iz Berana, Nikšića i Podgorice. Poziv za učešće upućen je i učenicima/ama iz ostalih gradova sjeverne i centralne regije, međutim, oni nisu bili zainteresovani za učešće u ovoj aktivnosti.