Manja slova Veća slova RSS

>

Podrška zaštiti prava i sloboda LGBTIQ osoba

Datum objave: 15.10.2015 16:49 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Iz razloga što je položaj lgbtiq osoba u Crnoj Gori bio pod uticajem dominantne društvene percepcije da njihovo postojanje predstavlja kršenje morala i vrijednosti o poželjnom načinu života, Vlada Crne Gore donijela je Strategiju za unapređenje kvaliteta života lgbt osoba u Crnoj Gori 2013-2018 kao svoj sistemski odgovor da se odlučno bori protiv svih oblika diskriminacije.

Kontinuirano se unapređuje antidsikriminatorna politika i zakonodavni okvir, i stvara ambijent za sve efikasniju zaštitu prava lgbtiq osoba. Jasna je činjenica da je to jedan proces koji zahtijeva određeno vrijeme. Poštovanje ljudskih prava i sloboda ne zavisi samo od kvalitetnog zakonskog i institucionalnog okvira, već dobrim dijelom od toga kako najšira javnost doživljava ovaj pojam.  

Zbog svoje stvarne ili predpostavljene seksualne orijentacije ili identita, lgbtiq osobe izložene su različitim oblicima isključenja, diskriminacije pa i nasilja. Ta praksa nažalost počinje u najvećem broju slučajeva još u okviru njihovih porodica i nastavlja se u širim društvenim okvirima ukoliko ih javnost prepozna kao drugačije. U prilog ovome svjedoči i sinoćnji napad na gej mladića u Beranama,  čijim povodom apelujemo na nadležne institucije da pronađu i procesuiraju počinioca.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovodi konkretne mjere koje će mijenjati obrazac ponašanja prema ranjivim grupama u društvu što vodi ka većoj otvorenosti demokratskom pristupu poštovanja veoma važnog načela jednakosti i ravnopravnosti.

U saradnji sa nevladinim organizacijama, drugim državnim institucijama i međunarodnim organizacijama sprovodimo aktivnosti u vezi sa njihovim društvenim prihvatanjem i integracijom.

Crna Gora je odlučna u svom nastojanju da se suoči sa predrasudama protiv svake ranjive društvene grupe i to ne samo da bi ispunila obaveze koje proizilaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, već zato što teži za kulturnom promjenom i boljim životom svojih građana/ki.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava