Manja slova Veća slova RSS

>

Saopštenje: Crnogorska delegacija na UNESCO Konferenciji “Out in the open” u Parizu

Saopštenje: Crnogorska delegacija na UNESCO Konferenciji “Out in the open” u Parizu
Datum objave: 17.05.2016 17:37 | Autor: PR služba Ministarstva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama u Ministarstvu prosvjete Arijana Nikolić-Vučinić, generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu za ljudskih prava u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević-Marović, nacionalni koordinator sprovođenja Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba u Vladi Crne Gore Jovan Kojičić i predstavnica NVO Juventas Jelena Čolaković prisustvuju dvodnevnoj konferenciji “Out in the open”, koja se održava u Parizu u organizaciji UNESCO-a, povodom odgovora sektora obrazovanja na nasilje uslovljeno seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom.

Konferenciji prisustvuje oko 250 predstavnika vlada, civilnog sektora, UN agencija i multilateralnih agencija.

PR služba Ministarstva prosvjete

Organizovanje Konferencije podstakla je činjenica da učenici širom svijeta doživljavaju diskriminaciju i nasilje bazirano na njihovoj stvarnoj ili pretpostavljenoj seksualnoj orijentaciji. Globalno istraživanje koje je UNESCO sproveo pokazalo je da nasilje koje LGBT učenici doživljavaju podrazumijeva sve tipove nasilja: fizičko, psihiloško i seksualno, te da se ono dešava u školi, oko škole, na putu do škole, ali i u digitalnom prostoru.

Posljedice nasilja najčešće utiču na rezultate koje LGBT osobe postižu u školi, te utiču na napuštanje školovanja. Nadalje, istraživanje je pokazalo da pored različitih posljedica ugroženog mentalnog zdravlja poput stresa, anksioznosti, gubitka povjerenja, straha, depresije i niskog samopouzdanja, LGBT učenici su od dva do pet puta više izloženi riziku od suicida uzrokovanom nasiljem od svojih heteroseksualnih vršnjaka.

Na Konferenciji će biti predstavljen prvi UN Globalni izvještaj o prirodi, veličini i uticajima nasilja baziranog na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu/izražavanju, situaciji u obrazovnom sektoru i odgovoru na istu, kao i preporukama za unapređenja stanja.

Pored predstavljanja izvještaja učesnici će imati priliku i da čuju o kulturno senzitivnim pristupima u tretiranju nasilja baziranog na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, programima prevencije nasilja koji se odnose na kurikulume, obuke nastavnika/profesora, kao i saradnju sa civilnim društvom, efektivnim intervencijama odnosno mehanizmima podrške, monitoringu i izvještavanju, ali i posebnim potrebama transrodnih učenika.

PR služba Ministarstva prosvjete