Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив НВО за предлагање једног/е кандидата/киње за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права, конкретно права ЛГБТИ особа

Датум објаве: 12.02.2018 13:10 | Аутор: ПР служба

Испис Штампај страницу


 У складу са чланом 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација ("Службени лист ЦГ", број 7/12), и Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса  и висине средстава за финансирање  пројеката и програма невладиних организација у 2018. години (“Службени лист Црне Горе” број 83/17)а у вези са чланом 32б Закона о невладиним организацијама ("Службени лист ЦГ", бр. 39/11 и 37/17), Министарство људска и мањинска права упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

невладиним организацијама које дјелују у области унапређења и заштите права ЛГБТИ особа

за предлагање кандидата/киње за члана/ицу  Комисије  за расподјелу  средстава за  финансирање пројеката и програма  невладиних организација

Министарство људска и мањинска права образује Комисију за расподјелу средстава за финансирање програма и пројеката невладиних организација у области заштите и промовисања људских и мањинских права, конкретно права ЛГБТИ особа (у даљем тексту Комисија) коју чине предсједника/ца  и два/е члана/ице, од којих су предсједника/ца и један члан/ица државни службеници/е Министарства за људска и мањинска права, а други/а члан/ица представник/ица невладиних организација које дјелују у области унапређења и заштите права ЛГБТИ особа.

Невладина организације може предложити само једног/у кандидата/кињу  за члана/ицу Комисије.

Такође, више невладиних организација може предложити истог/у кандидата/кињу.

 

Представник/ца невладине организације у Комисији неће моћи учествовати у одлучивању о пријави на јавни конкурс коју је поднијела невладина организација која га/ју је предложила за представника/цу ове Комисије.

Ако невладине организације не предложе свог/у представника/цу за члана/ицу Комисије или изабрани/а представник/ца невладиних организација не може учествовати у одлучивању, за другог/у члана/ицу  Комисије одређује се државни/а службеник/ца из Министарства.

 

Комисија престаје са радом након реализације, односно истека рока за реализацију пројеката, односно програма који су обухваћени одлуком о расподјели средстава.

И -Надлежности и задаци Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама:

-          објављује јавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација, на интернет страници министарства и порталу е-управе;

-          објављује обавјештење о јавном конкурсу у једном штампаном медију;

-          објављује листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију;

-          утврђује ранг листу пројеката, односно програма који су бодовани од стране независних процјењивача;

-          одлучује о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација, односно доноси одлуку о расподјели средстава;

-          тражи изјашњење од невладине организације о томе да ли са мање додијељених средстава може реализовати пројекат, односно програм, у случају кад пројекат, односно програм невладине организације не може бити финансиран у износу средстава који је наведен у пријави;

-          доставља учесницима конкурса и на интернет страници министарства и порталу е-управе објављује одлуку о расподјели средстава;

-          закључује са невладином организацијом којој су додијељена средства за финансирање пројекта, односно програма уговор о начину исплате и коришћења средстава, извјештавању и надзору над реализацијом пројекта, односно програма за који су додијељена средства;

-          прати успјешност реализације пројеката, односно програма за чије финансирање су додијељена средства;

-          сачињава извјештај о финансирању пројеката и програма невладиних организација.

ИИ  -Невладина организација може да предложи кандидата/кандидаткињу  за члана/ицу  Комисије уколико испуњава следеће услове:

-          уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;

-          у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које се односе на област унапређења и заштите права ЛГБТИ особа;

-          у претходној години реализовала најмање један пројекат или активност у области које се односе на унапређење и заштиту права ЛГБТИ особа;

-          је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину  (биланс стања и биланс успјеха);       

-          више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/це, односно намјештеници/це.

 

ИИИ  Кандидат/киња невладине организације за члана/ицу Комисије може бити лице које:

-          је црногорски држављанин/нка, са пребивалиштем у Црној Гори;

-          посједује искуство у реализацији пројеката у области унапређења и заштите права ЛГБТИ особа;

-          није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, државни службеник/ца, односно намјештеник/ца.

 

ИВ - Невладина организација, уз предлог кандидата/киње за члана/ицу Комисије, доставља:

-          копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;

-          копије акта о оснивању и статута;

-          преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у области унапређења и заштите права ЛГБТИ особа;

-          копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;

-          изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова/ца органа управљања невладине организације нијесу чланови/це органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/це, односно намјештеници/це;

-          фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата/киње за члана Комисије;

-          биографију кандидата/киње, са подацима о искуству у области унапређења и заштите права ЛГБТИ особа;

-          изјаву кандидата/киње да није члан органа политичке партије, јавни функционер/ка, руководеће лице или државни службеник/ца, односно намјештеник/ца;

-          изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана/ицу Комисије.

 

В -Рок за достављање предлога је осам дана од дана објављивања јавног позива.

Предлог кандидата/киње за члана/ицу Комисије биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.

Министарство за људска и мањинска права ће, у року од три дана од истека рока за достављање предлога, на интернет страници www.ммп.гов.ме објавити листу кандидата/киња који/е су предложени/е за члана/ицу  Комисије, са називима невладиних организација које су их предложиле.

За члана/ицу Комисије министар за људска и мањинска права ће, у року од пет дана од објављивања листе кандидата/киња, изабрати оног/у кандидата/кињу за кога/ју је достављено највише предлога невладиних организација.

Предлози кандидата/киња са потребним прилозима достављају се на адресу: Министарство за људска и мањинска права, Римски трг 45, 81000 Подгорица, са напоменом: “Предлагање кандидата/киње за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама, у области – “Допринос унапређењу квалитета живота ЛГБТИ особа у Црној Гори ”.