Manja slova Veća slova RSS

>

Predstavnica Crne Gore – Predsjedavajuća CAHROM komiteta Savjeta Evrope

Predstavnica Crne Gore – Predsjedavajuća CAHROM komiteta Savjeta Evrope
Datum objave: 29.05.2018 14:46 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava Tatjana Anđelić, koja je i predstavnica Crne Gore u Ad hoc Komitetu Savjeta Evrope za pitanja Roma i putnika –CAHROM, izabrana je za predsjedavajuću tog komiteta za 2018. godinu.

 

Ovo je prvi put da je predstavnik/ca Crne Gore izabran/a za funkciju predsjedavajućeg/e ovog Komiteta.

 

Ona je predsjedavala 15. plenarnim sastankom CAHROM-a, koji je održan u Atini u periodu 22-25 maja 2018. godine, i čiji je domaćin bila Vlada Republike Grčke i nadležno Ministarstvo rada, socijalne sigurnosti i socijalne solidarnosti.

 

Sastanku je prisustvovalo oko 100 učesnika-ca, od čega 37 predstavnika/ca država članica Savjeta Evrope.

 

 

Tokom petodnevnog rada predstavljen je pravni i strateški okvir Grčke u oblasti zaštite i socijalne inkluzije romske populacije u toj zemlji, a takođe je vođen i interaktivni dijalog sa predstavnicima civilnog sektora iz te zemlje.

 

Specijalna Sekretarka za inkluziju Roma iz Ministarstva rada, socijalne sigurnosti i socijalne solidarnosti je predstavila Nacionalni strateški plan za inkluziju Roma, kao i projekte koji su aktuelni u cilju jačanja njihove inkluzije.

 

Predstavnici/ce međunarodnih organizacija prezentovali su razvojne projekte na nacionalnom i međunarodnom nivou, a takođe su i članovi/ce CAHROM-a predstavili najbolje prakse u svojim zemljama.

 

Sastanku je prisustvovao i Lord Born Aberistvajt (Bourne Aberystwyth) Parlamentarni državni podsekretar i ministar vjera Velike Britanije, koji je predstavio situaciju i disparitete sa kojima se susreće zajednica Roma i putnika u Engleskoj.

 

Na skupu je govorio i gospodin Franc Salm –Rajferšidt (Dr Franz Salm Reiffersheidt), ambasador Suverenog Malteškog Reda, koji je predstavio projekte koje sprovode u više zemalja, a koji su orijentisani na socijalnu inkluziju romske populacije.

 

Tokom sastanka organizovan je rad četiri radne grupe koje su se bavile temama koje su se tiču borbe protiv trgovine ljudima, sa akcentom na djecu sa ulica i prostituciju, zatim sprječavanja ranih/dječijih/prisilnih brakova, kao pristupa pravdi romske populacije sa fokusom na žene.

Predjedavajuća CAHROM-a Tatjana Anđelić je na sastanku informisala o aktivnostima koje se odnose na socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i na koji način se koriste sredstva iz predpristupnih fondova EU (IPA) u tu svrhu. Ona je ukazala da je tematika koja se odnosi na problematiku Roma i Egipćana deo pregovaračkog poglavlja 23 Pravosuđe i temeljna prva i 19 Socijalna politika i zapošljavanje. Naglasila je da je Crna Gora posvećena sprovođenju politike zaštite ljudskih i manjinskih prava u skladu sa zakonodavnim i strateškim okvirom, kao i u sa međunarodnim standardima u toj oblasti.   

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava