Manja slova Veća slova RSS

>

Vlada Crne Gore intenzivno radi na smanjenju diskriminacije prema licima sa invaliditetom

Vlada Crne Gore intenzivno radi na smanjenju diskriminacije prema licima sa invaliditetom
Datum objave: 29.03.2019 09:30 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je u prethodnom dvogodišnjem periodu intezivno radila na smanjenju diskriminacije prema licima sa invaliditetom, ne samo kroz harmonizaciju propisa, već i kroz aktivnosti koje kontinuirano realizuje kroz kampanje, edukacije svih onih koji su zaduženi za zaštitu od diskriminacije, preduzimane su mjere za smanjenje diskriminacije lica sa invaliditetom u pristupu infomacijama i komunikacijama kroz izradu Smjernica za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima e-pristupačnosti.

Na jučerašnjoj sjednici, Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji AP za 2017-2018. za sprovođenje Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskrimacije i promociju jednakosti 2017-2021. Od 61 aktivnosti predviđene Akcionim planom za 2017-2018, 74 % aktivnosti je realizovano, 2 % aktivnosti djelimično realizovano, dok 24% aktivnosti nije realizovano.

U saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, a u cilju uspješnije implementacije Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskrimacije i promociju jednakosti 2017-2021, usvojen je model Lokalnog akcionog plana. Lokalni akcioni plan je usvojila opština Bijelo Polje, a namjera je da isti bude usvojen u narednom periodu u cilju kompletnije implementacije ove Strategije i u drugim opštinama.

Posebno je unaprijeđena saradnja sa nevladinim organizacijama, kroz podršku projektima i programima organizacija lica sa invaliditetom, samo iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava u 2018. godini u ovu svrhu izdvojeno je 440.00€ , pored finasiranje projekata/programa u oblasti sporta, kulture i drugih oblasti.

Vlada Crne Gore je ujedno usvojila i naredni Akcioni plan za sprovođenje pomenute Strategije za 2019. i 2020. godinu. Akcionim planom za naredni dvogodišnji period utvrđeno je 58 aktivnosti, a isti će pratiti usklađivanje 15 zakona, iz različitih oblasti (od kojih su posebno Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o vanparničnom postupku, Zakon o pravima pacijenata, Zakon o liječenju neplodnosti asistiranim tehnologijama, Zakon o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica, Zakon o biblioteškoj djelatnosti, Zakon o muzejskoj djelatnosti, Zakon o medijima, Zakon o nacionalnom emiteru radio i TV CG).

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava