Manja slova Veća slova RSS

>

Nastavak aktivne politike Vlade Crne Gore na unaprijeđenju položaja romske i egipćanske populacije

Nastavak aktivne politike Vlade Crne Gore na unaprijeđenju položaja romske i egipćanske populacije
Datum objave: 04.04.2019 15:36 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore nastavlja aktivno sprovođenje mjera iz strateških dokumenata u cilju pune integracije romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori istakao je Leon Gjokaj nakon usvajanja Akcionog za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020 za 2019. godinu sa Izvještajem za 2018. godinu na današnjoj sjednici Vlade.

Gjokaj je naveo da ostaju prioritet ključne oblasti: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, socijalna i porodična zaštita, pravni status, kultura, identitet I informisanje.

Broj romske i egipćanske djece u obrazovnom sistemu bilježi konstantan rast svake godine. Takođe, novi Akcioni plan za 2019 godiniu predviđa prijem u radni odnos najmanje 10 Saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja, kao dodatnu podršku kvalitetu obrazovanja romske I egipćanske populacije.

Mjere aktivne politike zapošljavanja uključile su 72 pripadnika/ce romske i egipćanske populacije iz evidencije nezaposlenih lica. U 2019. se očekuje uključivanje najmanje 5% pripadnika/ca romske i egipćanske populacije u odnosu na ukupan broja Roma i Egipćana koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Za primjenu Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 obezbjeđena su sredstva kroz budžetska sredstva potrošačkih jedinicainstitucija nadležnih za njeno sprovođenje, kao i sredstva iz EU fondova u cilju realizacije projekata i programa koji doprinose unaprijeđenju položaja romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori.

Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 je treći strateški dokument u čijem je fokusu poboljšanje socio-ekonomskog položaja romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori, sve u cilju njihove što punije integracije u crnogorsko društvo.

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Video - cijela konferencije za medije: https://youtu.be/p8P58ASJSX4