Manja slova Veća slova RSSVijesti

24.05.2019.

Mališani u Pljevljima širili znanja u oblasti dječijih i ljudskih prava

Mališani u Pljevljima širili znanja u oblasti dječijih i ljudskih prava Uz dječiju predstavu "Da sam neko ko vlada planetom” u Domu vojske u Pljevljima, mališani iz prvog i drugog razreda osnovnih škola: “Boško Buha”, “Salko Aljković” i “Ristan Pavlović” učili su danas o ljudskim i dječijim pravima.

17.05.2019.

Žensko preduzetništvo važan uslov za ukupni ekonomski razvoj Crne Gore i uspostavljanje pune rodne ravnopravnosti

Žensko preduzetništvo važan uslov za ukupni ekonomski razvoj Crne Gore i uspostavljanje pune rodne ravnopravnosti

Povodom Svjetskog dana ženskog preduzetništva, danas je u Podgorici već tradiconalno održana konferencija „Moć žena“ u organizaciji Udruženja preduzetnica Crne Gore, a u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. Konferencija je okupila veliki broj učesnika i učesnica, ne samo iz Crne Gore već i iz regiona...

17.05.2019.

Održana obuka na temu zabrana diskriminacije - antidiskriminacioni standardi, zakonodavni okvir i mehanizmi zaštite

Održana obuka na temu zabrana diskriminacije - antidiskriminacioni standardi, zakonodavni okvir i mehanizmi zaštite

U cilju suzbijanja diskriminacije pripadnika/ca romske i egipćanske populacije i podizanje svijesti o važnosti ljudskih i dječijih prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je jednodnevnu obuku na temu "Zabrana diskriminacije - antidiskriminacioni standardi, zakonodavni okvir i mehanizmi zaštite"

16.05.2019.

Izjava generalne direktorke Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Žane Filipović povodom utvrđivanja Predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica

Izjava generalne direktorke Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Žane Filipović povodom utvrđivanja Predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Riječ je o veoma značajnom pravnom aktu, kojim se utvrđuju važna pitanja kulturnog identiteta građanske Crne Gore. Predlog zakona je u potpunosti usaglašen sa najvišim međunarodnim standardima, počev od konvencija Ujedinjenih nacija u ovoj oblasti, preko Evropske konvencije o ljudskim pravima sa pratećom praksom Evropskog suda za ljudska prava, do Smjernica Venecijanske komisije i OEBS/ODIHR-a...

14.05.2019.

Djeca treba da znaju svoja prava i obaveze

Djeca treba da znaju  svoja prava i obaveze

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Osnovnom školom „25. Maj“ iz Rožaja u Centru za kulturu organizovalo je predstavu za djecu "Da sam neko ko vlada planetom - mala priča o ljudskim i dječijim pravima”, kao i edukativnu radionicu „Priroda, djeca i mašta, učimo uz puha Đorđa“...

13.05.2019.

Zenka-Nađ: Crna Gora ulaskom u Evropsku uniju ulaže u svoj prosperitet i stabilnost

Zenka-Nađ: Crna Gora ulaskom u Evropsku uniju ulaže u svoj prosperitet i stabilnost

Crna Gora uspješno slijedi svoj evropski put, istakao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka u razgovoru sa ambasadorom Rumunije u Crnoj Gori Nj.E. Ferdinandom Nađom. Članstvo u velikim asocijacijama kao što su NATO alijansa i Evropska unija naš je prvi izbor i nastavićemo svim snagama u smjeru priključivanja Evropskoj uniji, rekao je ministar, potvrđujući da se Crna Gora i dalje smatra predvodnikom napretka u procesu proširenja...

07.05.2019.

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama za nacrt sektorske analize za 2020. za oblast zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki

Shodno članu 80 Zakona o državnoj upravi i članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave

06.05.2019.

Izvještaj sa sprovedenih konsultacija o nacrtu sektorske analize za 2020. za oblast zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava-zaštita i unapređenje manjinskih prava

Shodno članu 80 Zakona o državnoj upravi i članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave

06.05.2019.

Izvještaj sa sprovedenih konsultacija o nacrtu sektorske analize za 2020. za oblast zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava-zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave

06.05.2019.

Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Nacrtu sektorske analize u oblasti rodne ravnopravnosti za 2020. godinu

Shodno članu 80 Zakona o državnoj upravi i člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave