Manja slova Veća slova RSSVijesti

18.02.2019.

Lista predstavnika/ca nvo koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava u oblasti zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki i Spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje: Listu predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladinih organizacija u 2019 . godini u oblasti – Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki i spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge.

18.02.2019.

Lista predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladih organizacija u 2019 . godini u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

18.02.2019.

Lista predstavnika/ica koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladih organizacija u 2019 . godini za oblast – Rodna ravnopravnost

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

15.02.2019.

"NE diskriminaciji-DA različitostima"

Ministarstvo za ljudska i manjinska institucija koja ima najvažniju ulogu u borbi protiv homofobije i diskriminacije marginalizovanih grupa u društvu pokazalo je istraživanje u okviru projekta "NE diskriminaciji-DA različitostima" koje je sprovela nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje.

12.02.2019.

Upitnik o prioritetima u oblasti rodne ravnopravnosti za naredni programski period 2019. i 2020. godinu

U okviru sprovođenja četvorogodišnje strategije - Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR) 2017-2021, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava trenutno radi na izradi Programa sprovođenja za naredni dvogodišni period tj. 2019. i 2020. godinu.

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Na osnovu član 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18),

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava- zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18), i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast LGBTI

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18),

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti -zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom i promocija jednakosti...

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast rodna ravnopravnost

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti – rodna ravnopravnost...