Manja slova Veća slova RSSVijesti

01.10.2019.

Ministarstvu za ljudska i manjinska prava zahvalnost za pomoć na završne radove na fasadi crkve Sv. Petke u Rasovu

Ministarstvu za ljudska i manjinska prava zahvalnost za pomoć na završne radove na fasadi crkve Sv. Petke u Rasovu U cilju dalje saradnje Ministarstva za ljudska i manjinska prava sa vjerskim zajednicama i pružanja finansijske podrške vjerskim zajednicama, predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava su bili u posjeti crkvi Sv. Petke u Rasovu (Bijelo Polje)

29.09.2019.

Mehmed Zenka:Roš Hašana da donese dobro zdravlje i porodičnu sreću

Mehmed Zenka:Roš Hašana da donese dobro zdravlje i porodičnu sreću

Među mnogim običajima vezanim za ovaj period jeste i traženje pomirenja i oproštaja od onih kojima je nanijeta nepravda tokom godine, kao i pokajanje za učinjene grehe prema drugima. U tom duhu vjerske tradicije, želim da i predstojeća godina donese svim pripadnicima/ama Jevrejske zajednice u Crnoj Gori, puno zdravlja i uspjeha, kako na ličnom tako i profesionalnom planu.

29.09.2019.

Edukacija na temu političke participacije Roma u Crnoj Gori

Edukacija na temu političke participacije Roma u Crnoj Gori

Romi u Crnoj Gori nisu politički organizovani i nemaju svoju političku partiju još uvijek, ali je prepoznata potreba njihove participacije u političkom životu, istaknuto je na dvodnevnoj obuci o političkoj participaciji Roma/kinja koju je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo u Ulcinju.

28.09.2019.

Ministarstvo:Crna Gora ostvarila značajan napredak sa aspekta pravnog normiranja i zaštite ljudskih prava i sloboda

Ministarstvo:Crna Gora ostvarila značajan napredak sa aspekta pravnog normiranja i zaštite ljudskih prava i sloboda

Crna Gora je ostvarila značajan napredak sa aspekta pravnog normiranja i zaštite ljudskih prava i sloboda kroz inkorporiranje temeljnih vrijednosti međunarodno-pravnog poretka i standarda zaštite ljudskih prava. Sa ciljem podizanja svijesti o ovim temama, te unapređenja saradnje sa akademskom zajednicom i civilnim sektorom, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je organizovalo dvodnevni Okrugli sto na temu “Ljudska prava – interdisciplinarni pristup”

27.09.2019.

Javni čas o borbi protiv ugovorenih i maloljetnih brakova

Javni čas o borbi protiv ugovorenih i maloljetnih brakova

O značaju obrazovanja romske i egipćanske populacije, rešavanju pravnog statusa i identifikaciji lica sa invaliditetom, kao i prije svega šteti ugovorenih i maloljetnih brakova, roditelji i učenici/ce VIII razreda Osnovne škole Božidar Vuković – Podgoričanin iz Podgorice imali su priliku da čuju tokom javnog časa o Ugovorenim i maloljetnim brakovima koji je organizovan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

25.09.2019.

Kolašin: Obavezno programsko budžetiranje za Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020

Kolašin: Obavezno programsko budžetiranje za Strategiju za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020

Do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprjeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori rezultirale su veoma značajnim i vidnim, ali ne i posve dovoljnim pozitivnim promjenama, saopšteno je na obuci koju je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je organizovala za članove Komisije za pračenje i iplementaciju Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020 na temu odgovornog budžetiranja prema Romima.

24.09.2019.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će nastaviti da sprovodi politiku i aktivnosti u cilju punog poštovanja zaštite prava lica sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će nastaviti da sprovodi politiku i aktivnosti u cilju punog poštovanja zaštite prava lica sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije

Treba dalje razvijati međusektorsku saradnju, pristupačnost zdravstvene zaštite za žene sa invalitiditetom, kao i da se servisi podrške za izlaz iz nasilja učini dostupnim i ženama sa invaliditetom, odnosno nephodno je da se više ulaže napora da se žene sa invaliditetom osnažuju i upoznaju sa svojim pravima

21.09.2019.

Zenka:Crna Gora je tokom 2018. godine odobrila 11,4 miliona eura plasmana za podršku preduzetništvu

Zenka:Crna Gora je tokom 2018. godine odobrila 11,4 miliona eura plasmana za podršku preduzetništvu

Crna Gora je tokom 2018. godine odobrila 11,4 miliona eura plasmana za podršku preduzetništvu, namijenjenih mladima, ženama u biznisu, početnicima u biznisu, individualnim poljoprivrednim proizvođačima, visokoškolcima, što je u odnosu na 2017. godinu rast od 14%, što je ispratilo realizaciju 102 projekta.

20.09.2019.

Ministar Zenka na Biznis forumu Prizren 2019:Umrežavanje veoma dobar način da se razmijene najbolje inicijative i sarađuje kroz razvojne projekte

Ministar Zenka na Biznis forumu Prizren 2019:Umrežavanje veoma dobar način da se razmijene najbolje inicijative i sarađuje kroz razvojne projekte

Biznis Forum Prizren 2019 dobar je pokazatelj gdje se zapravo sve kriju mogućnosti za razvoj naših ekonomija istakao je ministar Mehmed Zenka na svečanom otvaranju foruma danas u Prizrenu. On je naveo da je Forum značajan za region, te da Crna Gora prepoznaje važnost ovog skupa, budući da je umrežavanje veoma dobar način da se razmijene najbolje inicijative i sarađuje kroz razvojne projekte.

18.09.2019.

Zenka: SEANEMA festival jača reginalnu saradnju kroz temu poštovanja ljudskih prava

Zenka: SEANEMA festival jača reginalnu saradnju kroz temu poštovanja ljudskih prava

Kulturni dogadjaji poput ovog su prilika da se dodatno skrene pažnja na poštovanje ljudskih prava i sloboda pogotovo marginalizovanih grupa, poručio je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka na otvaranju petog filmskog festivala Seanema koji je svečano otvoren sinoć u Ulcinju.