Manja slova Veća slova RSSSpisak zakona o kojima ce se sprovesti Javna rasprava u 2017. godini.pdf

Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva za ljudska i manjinska prava.docx

Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva za ljudska i manjinska prava 2018.pdf

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Strateška dokumenta u nadležnosti Ministarstva

Predlozi zakona za čije je sprovođenje nadležno Ministarstvo

Spisak zaposlenih u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u 2018.pdf

Spisak javnih funkcionera i liste njihovih primanja u 2018. godini.pdf

Spisak javnih funkcionera i liste njihovih primanja u 2017.pdf

Spisak zaposlenih u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u 2017.godini.pdf

Spisak zakona o kojima će se sprovoditi Javna rasprava u 2018.pdf

Spisak javnih funkcionera i liste njihovih primanja u 2016. godini.pdf

Spisak zaposlenih u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u 2016.godini.pdf

Spisak zaposlenih u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u 2015 godini final.pdf

Spisak zaposlenih u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava za 2014. godinu.doc

Spisak zaposlenih u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava za 2013. godinu

Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije za 2013. godinu

Izvještaj o radu Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2013. godinu 

Spisak službenih vozila.pdf

Slobodan pristup informacijama

Analitičke kartice

Putni nalozi

Spisak zakona o kojima će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovesti javnu raspravu tokom 2013. godine

Plan javnih nabavki za 2013. godinu

Ispravka Plana javnih nabavki za 2013. godinu

Izvjestaj o radu 2013.doc

Budžet Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2014. godinu

Program rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2014. godinu

Spisak zakona o kojima će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovesti javnu raspravu tokom 2014. godine

Plan javnih nabavki Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2014. godinu

Knjiga procedura Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Program rada Ministarstva za 2016..pdf

Program rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2015. godinu

IZVJEŠTAJ 2014 .pdf

Spisak zakona o kojima će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovesti javnu raspravu tokom 2015. godine

Budzet Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2015. godinu

Budzet Ministarstva za 2016.pdf

Spisak zakona o kojima će se sprovesti Javne rasprave u 2016..pdf

Budzet za 2017.pdf

Plan javnih nabavki za 2017.pdf

Kadrovski plan za 2017.pdf 

PROGRAM RADA MLJMP za 2017. godinu.pdf

Spisak zakona o kojima ce se sprovesti Javna rasprava u 2017. godini.pdf

Kadrovski plan za 2018. sa Izvještajem.pdf